Laden Evenementen
Debat | dinsdag 15 mei 20:00 - 22:00

15 mei Alles over voedsel: WAAROM KOMT AFRIKA VOEDSEL TEKORT?

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar

Tijdens dit tweede debat in de Reeks Alles over Voedsel gaan we in op de situatie rond de voedselproductie in Afrika. Daar bestaan de schrijnendste tekorten, al worden in sommige Afrikaanse landen moedige pogingen gedaan om zelfvoorzienend te worden.

Maar welke factoren staan dat dan in de weg: tariefmuren, ontwikkelingshulp, oorlogsgeweld? Helpt de recent afgesproken onderlinge vrijhandel tussen 44 Afrikaanse staten? En wat betekenen de tekorten voor de migratiestromen naar Europa?

Sprekers zijn:

Prof. dr. Ton Dietz, die enig opzien baarde door te stellen dat investeren en groei in Afrika de migratie verder zal doen toenemen. Hoe zouden bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen kunnen bijdragen aan het oplossen van het gebrek aan voedselzekerheid?

Marc van der Sterren, Agrarisch journalist en Afrika-kennerHij is van mening dat het Afrikaanse voedselvraagstuk vooral van onderop moet worden aangepakt (traditionele gewassen, lokale gebruiken).

Wytze Marinus, promovendus aan Wageningen University & Research, bepleit het belang van de technologische ontwikkelingen mbt gewassen en productiemethoden.

Het debat wordt geleid door Ellen Mangnus, journalist en ontwikkelingsfilosoof.

Over de Debatreeks ALLES OVER VOEDSEL

Kan de wereld het aan om straks 10 miljard bewoners te voeden? Deze vraag werd door de Volkskrant begin dit jaar opgeworpen in een serie artikelen onder de titel De Voedselzaak.

Dat inspireerde de Pletterij om ook in Haarlem aan dit vraagstuk aandacht te gaan besteden. De Pletterij organiseert daarom een serie van vier debatavonden, waarin geprobeerd wordt de problemen te adresseren “van groot naar klein”. Dus van globaal- de hele wereld betreffend- tot wat je zelf door aanpassingen in jouw consumptiepatroon kunt doen om bij te dragen aan een duurzame voedselvoorziening. De eerste avond was op 2 mei, de volgende afleveringen zijn op 23 mei en 14 juni.

ellen mangnusaangepast

Ellen Mangnus

| info

Ellen Mangnus studeerde ontwikkelingseconomie en deed promotie onderzoek over handelaren in Mali aan Wageningen Universiteit. In haar huidige baan als Postdoc bij de Universiteit van Utrecht doet zij onderzoek naar de effecten van Nederlandse bedrijven in Ghana, Kenya en Ethiopië op lokale voedselzekerheid.

tondietz2aangepast2

Ton Dietz

| info

Ton Dietz is hoogleraar aan de UvA, Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen - Programmagroep: Governance and Inclusive Development
Hij is voormalig Directeur van het African Studies Centre Leiden en professor emeritus van het Study of African Development aan de Universiteit van Leiden.

marc van der sterren

Marc van der Sterren

| info

Het specialisme van Marc is landbouw en Afrika is zijn passie. Hij is een journalist niet alleen de vinger op de zere plek legt, maar ook alternatieven en mogelijke oplossingen zoekt. Eén van die oplossingen is Farming Africa.

Wytze Marinus

Wytze Marinus

| info

Wytze is als promovendus verbonden aan het onderdeel Plantaardige Productiesystemen van het Departement Plantenwetenschappen van de WUR.
Zijn expertises zijn plantaardige productiesystemen, Bodemvruchtbaarheid, Landbouwontwikkeling, Agrarische productiesystemen, Agro-ecosystemen, Systeemanalyse, Geïntegreerde bedrijfssystemen, Actieonderzoek, Afrika ten zuiden van de sahara.