Laden Evenementen
Debat | woensdag 16 okt 20:30 - 22:30

16 oktober Cultuurdebat 1: Cultuur in de wijken

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar

Cultuurdebatten
Komend jaar stelt de gemeente Haarlem haar nieuwe cultuurnota 2021-2024 vast. De Pletterij neemt alvast een voorschot met 2 cultuurdebatten. 16 oktober hebben we het over ‘cultuur in de wijken’, op 30 oktober over diversiteit en inclusiviteit op de podia.

16 oktober: Cultuur in de wijken: niet alleen in het centrum maar ook in Schalkwijk, Haarlem Oost en Noord.
De culturele centra in Haarlem zijn geconcentreerd in het stadscentrum. In de nieuwe wijken van Haarlem, Schalkwijk, Haarlem Oost en Haarlem Noord, is er op cultureel gebied weinig tot niets te vinden. Met name in Schalkwijk wordt dat sterk gevoeld. Deze wijk, met 40.000 inwoners een vierde van het aantal inwoners van Haarlem, krijgt steeds sterker de kenmerken van een aparte stad. Inwoners voelen zich vooral ‘Schalkwijker’ in plaats van Haarlemmer. Er verandert veel in Schalkwijk op het gebied van woningbouw en infrastructuur maar op cultureel gebied is het nog een woestijn. Met hier en daar een oase.
Op 16 oktober presenteren we 2 voorbeelden hoe elders in Nederland vorm wordt gegeven aan ‘cultuur in de wijken’: de ‘cultuuranker’ Theater De Vaillant in de Schilderswijk in Den Haag en het project ‘De (on)vertelde stad’ van Theater Frascati in Amsterdam. Frank Hilterman van wijkraad Meerwijk/ Schalkwijk houdt een pleidooi voor een ‘decentraal cultuurbeleid’. Daarna gaan we in gesprek met wijkbewoners, vertegenwoordigers van cultuurinstellingen, raadsleden, activisten in maatschappelijke organisaties en andere geïnteresseerden.

In Den Haag werkt men met ‘cultuurankers’, theaters of bibliotheeklocaties in de wijken, waar men samen met de wijkbewoners en de grote podia zorgt voor een aantrekkelijk programma en doet aan talentontwikkeling.

  • Harrie van der Louw, directeur van Theater de Vaillant, cultuuranker in de Schilderswijk, komt uitleggen hoe het werkt en wat de resultaten zijn.
  • Heske van den Ende van Theater Frascati in Amsterdam heeft het project ‘De (on)vertelde stad’ ontwikkeld. In Amsterdam Nieuw West, Zuid Oost en in Poeleburg in Zaandam wordt langdurig samengewerkt met de wijkbewoners om hun verhalen te verzamelen en te presenteren. Zij vertelt hierover.
  • Frank Hilterman, wijkraad Meerwijk, is met de Stichting Culturele Activiteiten Haarlem (SCAS) al jaren bezig om in Schalkwijk culturele evenementen te organiseren. Een van de bekendste is het zomerfestival ‘Schalkwijk aan Zee’. Hij strijd sinds jaar en dag voor een decentraal cultuurbeleid en lijkt daar nu succes mee te krijgen. De bibliotheek Schalkwijk gaat zich steeds meer als aanjager van cultuur profileren en per 1 november heeft Schalkwijk een heuse, echte cultuurmakelaar.
Harrie van der Louw —- Heske van den Ende —- Frank Hilterman

 

 

 

 

 

 

https://www.devaillant.nl/

http://cultuurdichtbij.nl/

https://www.frascatitheater.nl/de-onvertelde-stad

Over de Cultuurankers:
In Den Haag zijn kunst en cultuur altijd dichtbij. Ieder stadsdeel heeft een Cultuuranker, zoals een theater, bibliotheek of museum van waaruit activiteiten voor het stadsdeel georganiseerd worden. Van Bollywood-dans tot klassiek ballet. Pop of jazz, een film of theater. Cultuur is zo veelzijdig als de stad zelf. De gemeente vindt dat cultuur daarom dichtbij de inwoners hoort te staan. In uw stadsdeel vindt u dat terug in het cultuuranker. Dat is een plek in uw stadsdeel om van cultuur te genieten of zelf mee te doen.

Ieder stadsdeel een cultuuranker
Ieder cultuuranker werkt op zijn eigen manier en speelt in op de eigenschappen van de buurt. En dat maakt ieder cultuuranker zo bijzonder. Kom eens langs, bij u in de buurt of in een ander stadsdeel.

De cultuurankers maken het programma samen
De 8 cultuurankers werken samen om cultuur dichtbij de mensen te brengen. Niet alleen met elkaar, maar ook met de bewoners, scholen en andere samenwerkingspartners in de wijk- en welzijnsinstellingen. Ook de theaters, muziekpodia, musea en andere stedelijke instellingen weten de cultuurankers te vinden. Heeft u ook een idee? Kom dan gerust eens praten. De cultuurankers zijn altijd op zoek naar mensen of organisaties die wat moois aan het programma kunnen toevoegen.

De (on)vertelde stad
De (on)vertelde stad is de nieuwe programmalijn van Frascati waarbij we ons richten op de ontwikkeling van theater over de stad, mét de stad. Theater dat zich verhoudt tot urgente urbane thema’s en tot stand komt in nauwe samenwerking met Amsterdamse instellingen en bewoners. De (on)vertelde stad ontgint de nog onbekende verhalen van Amsterdam. Het bevraagt, onthult en verbeeldt, en schrijft zo de gedeelde verhalen voor een verdeelde stad. Want een van de grootste uitdagingen voor de stad anno nu is om opnieuw vorm en inhoud te geven aan het samenzijn. Wat zijn de verschillende gemeenschappen en op welke manier zijn ze verbonden of geïsoleerd? De stad vormt een vat van stemmen en perspectieven die we via het theater publiekelijk maken.
We werken voor De (on)vertelde stad intensief samen met deze stad. Met de inwoners maar ook met de instellingen die een centrale rol spelen in het vormgeven van de stad van morgen. Een woningcorporatie, een belangenvereniging of een jeugdpsychiatrische instelling. Samen met hen onderzoeken we hoe de stad gehoord kan worden. Iedere samenwerking is hierbij uniek. Per project bepalen we de werkwijze, de presentatievorm en plek waar het plaatsvindt. We initiëren plannen samen: we brengen de stad in kaart en signaleren thema’s of onderzoeksgebieden. Heel praktisch en bottom up hanteren we hierbij de menselijke maat. Ook kunnen plannen voortkomen uit de fascinatie van kunstenaars waarmee we ons verbonden weten.
Twee constanten vinden we van groot belang. Ten eerste zijn de samenwerkingen altijd voor een langere periode. Het opbouwen van onderling vertrouwen vraagt immers om tijd en dialoog. Duurzaamheid is het adagium. En ten tweede begint een samenwerking altijd met een theatraal vooronderzoek. Hiermee creëren we common ground. Op basis van die gedeelde kennis en ervaring zetten we vervolgstappen en maken we een voorstelling.

De (on)vertelde stad ontstaat vanuit de toenemende behoefte van Frascati en onze kunstenaars om zich zeer concreet en uitgesproken te verhouden tot de wereld. Niet als eenrichtingsverkeer maar in een daadwerkelijke dialoog. En vanuit de noodzaak om met kennis en ervaring uit de omgeving de slagkracht van het theater te versterken. Het is een ontwikkeling die voortvloeit uit een beweging waarin theatermakers uitgesproken documentair en journalistiek werken.

De komende jaren kunt u hier de ontwikkelingen op de voet volgen. De projecten zijn divers: we presenteren op locatie, in het theater maar ook in de digitale ruimte. Het werk neemt de vorm aan van theater, of juist een installatie, een evenement of theatersoap. We werken met aanstormende en met meer ervaren kunstenaars. Regelmatig nodigen we ook internationale kunstenaars uit.
Op deze site verzamelen we de ervaringen zowel van de kunstenaars als de instellingen. We doen verslag van de projecten, soms gedetailleerd maar even vaak ook associatief en beeldend. De projecten die inmiddels zijn afgerond kun je terugvinden in ons archief. En we proberen een aanvang te maken met het denken en schrijven over co-creatie.
De (on)vertelde stad is work in progress, een onderzoek naar het theater van morgen. Hierbij zijn we afhankelijk van een gesprek hierover met U; partner, bewoner, kunstenaar en beschouwer. We zijn dan ook zeer benieuwd naar bijdragen, reacties en suggesties.

>>> Email: deonverteldestad@frascatitheater.nl