Laden Evenementen
Debat | woensdag 16 sep 11:30 - 12:00

16 SEP ’20 – EVENT: EEN GOED GESPREK MET… MGR. DR. J. HENDRIKS

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn nog niet beschikbaar

Ook dit seizoen voert Jan Hoekema iedere woensdag ‘Een goed gesprek met…’.

Prominente of minder prominente Haarlemmers uit bestuur, politiek, cultuur, maatschappelijk leven en MKB worden een half uur geïnterviewd over hoe de Corona-crisis hun leven en werk beïnvloedt en hoe zij verwachten dat de stad er na deze crisis uit zal zien.

Deze week: Mgr. Dr. Jan Hendriks. Johannes Wil­li­brordus Maria Hendriks wordt geboren te Leidschen­dam op 17 no­vem­ber 1954 in een katho­lie­ke familie als zoon van Wim en Nelly Hendriks-Van Heiningen. Zijn vader († 2013) is tuinder en veiling­be­stuur­der. Hij volgt het klein-semi­na­rie (later: dio­ce­saan college) Leeuwenhorst te Noordwijkerhout, waaraan hij in 1973 eind­exa­men gymnasium α doet. Daarna stu­deert hij aan Katho­lie­ke Theo­lo­gische Hoge­school te Am­ster­dam, waar hij de propedeuse doet, en aan het Groot-semi­na­rie Rolduc te Kerkrade, waar hij zijn pries­ter­lijke vor­ming voltooit. Aan­slui­tend doet hij zijn pas­to­rale jaar in de St. Petrus­paro­chie te Leiden.

Bis­schop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam
Op 1 juni 2020 heeft paus Fran­cis­cus het ont­slag aanvaard dat door Mgr. dr. Jos Punt om ge­zond­heidsre­denen was aan­ge­vraagd. Mgr. dr. Jan Hendriks volgt hem met ingang van die­zelfde datum op als bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam. Mgr. Hendriks is de 12e bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam na de re­for­ma­tie, de 14e sinds de oprich­ting van het bisdom in 1559.

Je kunt dit gesprek bijwonen in de theaterzaal van de Pletterij – na afloop is er ruimte om vragen te stellen.
Er zijn 15 zitplaatsen beschikbaar, toegang alleen met een op de website gekocht ticket.

Het meekijken met het debat via de website, YouTube of FaceBook is gratis.