Laden Evenementen
Debat | dinsdag 17 apr 20:00 - 22:00

17 april Debatcafé: Wat geeft Haarlem mee aan de college-onderhandelaars

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn nog niet beschikbaar
Dinsdag 17 april vindt het maandelijkse Pletterij Debatcafé plaats. Terwijl de politieke partijen onderhandelen over een nieuw bestuur van de stad, vertellen acht vertegenwoordigers uit verschillende sectoren van de Haarlems samenleving wat er, wat hen betreft, de komende vier jaar in Haarlem moet gebeuren. Vertegenwoordigers uit de wereld van cultuur (Tamara Sterman, directeur van 37PK), economie (Faridah Azimullah, voorzitter MKB Haarlem), jongeren (Lodewijk de Ruiter, jongerenwerker Haarlem Effect), woningbouw (Henk Sloos, kritisch volger woningbouwbeleid), veiligheid (Frank Hilterman, wijkraadvoorzitter Meerwijk), sport (Jerry Buitendijk,  directeur Sport Support Kennemerland), onderwijs (middelbare schooldocent Tom Puts) en welzijn (Petra de Vries, coördinator diaconaal werk Stem in de Stad).

De aanbevelingen van de sprekers worden gebundeld en meegegeven aan de onderhandelaars voor het nieuwe college van burgemeester en wethouders dat Haarlem de komende vier jaar zal gaan besturen.

Het Pletterij Debatcafé is een gevarieerd programma met veel actueel Haarlems nieuws, interviews, muziek, columns, poëzie en debat. De debatleiding is in handen van Annemieke Windt en Erwino Ouwerkerk.
37Kaangepast2

Tamara Sterman

| website 37PK

Tamara is directeur van 37PK, 37PK houdt zich bezig met de kunst in de openbare ruimte van de stad, permanente en tijdelijke ateliers, artists residencies, opdrachten aan kunstenaars, ondersteuning en professionalisering van het veld en promotie van het kunstaanbod in de stad.

faridah a

Faridah Azimullah

| https://www.mkb-haarlem.nl/

Faridah is voorzitter van MKB-Haarlem. MKB-Haarlem en omgeving zet zich in voor lokaal- en regionale overschrijdende belangenbehartiging. Het uitgangspunt van de MKB organisatie is om het ondernemersklimaat en de regionale economie in de breedste zin van het woord te optimaliseren. Zij doen dit in samenwerking met ondernemers- en winkeliersverenigingen, onderwijsinstellingen, het UWV en de overheid in de regio Zuid-Kennemerland

Lodewijk de Ruiter

| website Haarlem Effect

Lodewijk is jongerenwerker bij Haarlem Effect, een Haarlemse welzijnsorganisatie, actief in de wijk en buurt. Buurtbewoners worden zoveel mogelijk aangemoedigd om deel te nemen aan activiteiten in hun wijk. Hierbij wordt nauw samengewerkt met andere organisaties en initiatieven zodat buurtbewoners zich veilig en op hun gemak voelen.

henk sloos aangepast2

Henk Sloos

Henk is een kritisch volger van het Haarlemse woningbouwbeleid en heeft daarvoor al in verschuillende debatten in de Pletterij zijn visie naar voren gebracht.

frank hilterman

Frank Hilterman

| website wijkraad Meerwijk

Frank is voorzitter van Wijkraad Meerwijk. Deze wijkraad is een groep actieve vrijwilligers die zich inzet voor de kwaliteit en leefbaarheid van de wijk. Dat doen ze in samenwerking met de gemeente, woningcorporaties, Dock, de wijkagent en wie er verder een belangrijke rol speelt in de wijk.

Jerry is directeur van Stichting Sport Support. SportSupport is al 20 jaar actief in het verzorgen van informatie, advies, organisatie en ondersteuning van de sport in de regio Zuid-Kennemerland in de meest brede zin van het woord.
Breedtesportstimulering is de kerntaak van SportSupport, daarnaast organiseert SportSupport een scala aan regionale sportevenementen en heeft het een aparte topsporttak, Stichting Topsport Kennemerland

tom puts aangepast

Tom Puts

Tom is docent aan de Hartenlustschool in Bloemendaal

petradevries2

Petra de Vries

| website Stem in de Stad

Petra werkt als coördinator diaconaal werk bij Stem in de Stad. Met de andere partners 'op de markt' is Stem in de Stad nu al weer vele jaren sociaal-kerkelijk actief in onze stad. De missie is 'dichtbij mensen zijn, vooral mensen in nood'. Deze missie sluit aan bij de bijbelse visie van vrede en recht. Hier ligt de voeding van het werk.