Laden Evenementen
Debat | woensdag 19 feb 20:00 - 22:00

19 FEB ’20 – PIKETTY SERIE LEZING 1: INLEIDENDE LEZING JAN VAN EEDEN OVER DE WERELD VAN PIKETTY

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar

Wordt “iedereen” rijker in de toekomst…

Eerlijk verdelen van ons kapitaal in een wereld volgens Piketty

Thomas Piketty, de Franse rockstar-econoom, stoort zich aan de uit de hand lopende opeenhoping van vermogens bij enkele mensen. Hij ziet de ongelijkheid weer de scherpte aannemen van voor de eerste wereldoorlog. Via zijn boeken analyseert hij op een gedreven wijze de oorzaken en gevolgen van vermogensongelijkheid. In 2014 bracht hij een bestseller uit: Kapitaal in de 21-e eeuw. Dit jaar, in februari komt zijn nieuwe werk uit: Kapitaal en ideologie. De focus van dit boek ligt nu veel meer op ideologie: op keuzes die in het verleden gemaakt zijn en keuzes die voor de toekomst gemaakt kunnen worden.
En die keuzes zijn nodig want de door opeenhoping van vermogen bij enkelen voelen grote groepen in de maatschappij zich achtergesteld (en terecht). Daarmee wordt de samenleving instabiel en wordt een voedingsbodem gelegd voor populisme.
De Pletterij heeft oog voor kwesties over ongelijkheid en wil door lezingen en debat inzicht bieden in het gedachtegoed van Piketty. Deze bieden aan jou de gelegenheid om kennis te nemen van Piketty’s inzichten zonder 2000 bladzijden te hoeven lezen en geven antwoord op de vraag hoe kapitaal beter te verdelen valt.

Op woensdag 19 februari verzorgt Jan van Eeden een inleiding: de Wereld van Thomas Piketty
Op basis van de beide boeken van Piketty wordt ingegaan op het ongelijkheidsvraagstuk. Hoe komt het dat vermogens zo hard groeien? Hoe zat dat in vroegere tijden? Verschillen landen qua ongelijkheid sterk? Hoe konden landen van communistisch in korte tijd hyperkapitalistisch worden? Wat is de kern van een ideologie? Wat betekent 40 jaar neo-liberalisme?  Wat merken wij hier zelf van? Kortom: hoe is de toestand in de wereld, in Europa, in ons land en in Haarlem als we naar ongelijkheid kijken.

Aanvang 20.00 u. Na de lezing is er uiteraard gelegenheid over het gebodene van gedachten te wisselen. Aanmelden vooraf gewenst.   

Jan van Eeden, socioloog. Was opbouwwerker, daarna wethouder sociale zaken (1978-1990). Nadien bestuurder in veel organisaties (ggz, arbeidsvoorziening, cultuur). Tot april 2020 voorzitter van stichting de Pletterij, debat- en cultuurcentrum.

Deze lezing is geselecteerd door We Are Public.
Houders van een WAP-pas hebben gratis toegang.