Laden Evenementen
Debat | dinsdag 20 sep 20:00 - 22:00

20 SEP ’22 – DEBAT: OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN IN HAARLEM (ONDERWIJS)

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar

for English scroll down

Volgens de laatste cijfers vangt regio Kennemerland zo’n 3000 Oekraïense vluchtelingen op. Zij wonen zowel in opvanglocaties van de Gemeente als bij gastgezinnen. Veel vluchtelingen zijn kinderen in de leerplichtige leeftijd (landelijke schatting: een derde van de vluchtelingen). Hoe organiseert Haarlem een passende vorm van onderwijs voor deze kinderen?

De Pletterij organiseert op dinsdag 20 september een debat over het onderwijs en de opvang van kinderen uit Oekraïne. Waar lopen we tegenaan? Hoe kunnen reguliere scholen en opvangcentra samenwerken met de particuliere onderwijsinitiatieven? Op welke manier kunnen Oekraïners die leerkracht waren in het eigen land, hier ondersteunen en ingezet worden? Een belangrijk discussiepunt: welke koers volgt het onderwijs: ligt de focus op blijven, integratie en het leren van de Nederlandse taal enerzijds óf op terugkeer, les in de eigen taal of in het Engels anderzijds?

Verschillende Nederlandse en Oekraïense betrokkenen bij onderwijs en opvang komen aan het woord over bovenstaande vragen.

Annemieke Windt modereert de avond.

ENGLISH

According to the latest figures, the Kennemerland region is hosting about 3000 Ukrainian refugees. They live in temporary reception centres of the municipality of Haarlem as well as in homes of host families. Many refugees are children under the age of 18 who require education (national estimation: one third of refugees). How does Haarlem offer schooling to these children?

De Pletterij is organizing a debate on Tuesday September 20th about education and support of children from Ukraine. What do we encounter on its way? How could local schools and reception centres cooperate with private education initiatives? How could Ukrainians who have been teachers in their homeland, use their talents and qualifications and be employed in the Netherlands? An important point of discussion, which path do we focus on: settling in and learning the Dutch language on the one hand, or on return to Ukraine, lessons in one’s own language or in English on the other?

Various Dutch and Ukrainian stakeholders in education and support will participate in the discussion.

Annemieke Windt is key moderator.