Laden Evenementen
Debat | dinsdag 24 aug 20:00 - 21:00

24 AUG ’21 – DEBATSERIE: (2) AANBESTEDING WELZIJNSWERK. GAAT DIT WERKEN IN HAARLEM? (& GRATIS LIVESTREAM)

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar

TESTEN VOOR TOEGANG
Voor dit evenement geldt momenteel dat er maximaal 40 bezoekers binnen kunnen. Reservering of ticket via de website is vereist, evenals tonen van vaccinatie app of negatieve testuitslag.

LIVESTREAM
U kunt onze livestreams gratis volgen via de homepage van de website, onze Facebook-pagina of ons Youtube-kanaal en na afloop zijn ze als podcast terug te zien op het YouTube-kanaal van de Pletterij.

In de afgelopen jaren hebben veel gemeenten hun welzijnswerk op afstand gezet en ondergebracht bij een commerciële marktpartij. Dit paste binnen het neoliberale denken dat in heel Nederland heerst. Inmiddels worden de kwalijke gevolgen van deze ideologie van kleine overheid en de regulerende markt pijnlijk duidelijk.

In Haarlem heeft de discussie over een terugtredende overheid in het welzijnsbeleid nog niet tot definitieve besluitvorming geleid. Die discussie is nu gaande. Er is een aanbestedingsprocedure gaande die tot maart 2022 duurt en in fasen verloopt met een aantal selectiemomenten voor aanbesteders.

In het veld bestaan er veel zorgen over de vermarkting van het sociaal domein, waarbij de gemeente een deel van haar taken overhevelt aan een commerciële partner die gesprekspartner wordt voor de gemeente m.b.t. te behalen resultaten.

Over dit onderwerp organiseert de Pletterij een tweetal bijeenkomsten.

15 JUNI INFORMATIEGESPREK OVER ERVARINGEN IN ANDERE GEMEENTEN:

  • gevolgen voor bewoners, m.n. de kwetsbare burgers
  • gevolgen voor professionals die nu in de sociale basis werken: welzijnswerkers, jeugdhulpverleners, zorgmedewerkers, sociale wijkteams
  • in breder perspectief wat het voor de samenleving betekent.

DEELNEMERS:

Margot Smolenaars, onderzoeksteam jeugdzorg van Follow the Money
Jos van der Lans, cultuurpsycholoog en publicist o.m. LSA brochure Het-dogma-aanbesteden
Tim Robbe, Advocaat, Specialist inkoop, aanbesteden en subsidie
Jantien van Oppen, vertegenwoordiger FNV, tweede onderhandelaar cao sociaal werk
Saskia Baatenburg, Sociaal Werker wijkteam Zaandam

>> Kijk de uitzending van 15 juni terug.

24 AUGUSTUS DEBAT MET RAADSFRACTIES HAARLEM OVER AANBESTEDINGSTRAJECT

DEELNEMERS: Fracties van de Haarlemse gemeenteraad

Aan raadsleden kunnen bewoners, en werkers vragen stellen over het komende Haarlemse aanbestedingstraject.  Wat zijn de ervaringen elders in het land bij dergelijke aanbestedingen? Hebben die geleid tot kwaliteitsverlies m.n. voor kwetsbare bewoners die ondersteuning nodig hebben; verlies van motivatie van werknemers voor het werk, vertrek van veel medewerkers uit de hulpverlening en zorg;  verschraling van voorzieningen voor bewoners en op termijn hogere kosten omdat meer kwetsbare bewoners onvoldoende geholpen worden. Kleine aanbieders die al jaren in de lokale Haarlemse samenleving geworteld zijn, hebben weinig capaciteit om mee te doen aan het complexe aanbestedingsproces. Zal hun kennis en ervaring verloren gaan als zij in de nabije toekomst buiten de boot vallen?

De avond wordt gemodereerd door Marleen Barth. Marleen werkt als toezichthouder in de zorg en de pensioensector, is voormalig lid van de Eerste Kamer (voerde onder meer het woord over de WMO).