Laden Evenementen
Debat | woensdag 26 sep 20:00 - 22:00

26 september Tegenlicht Meet Up “De Opkomst van Nieuw Rechts”

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar

Naar aanleiding van de VPRO Tegenlicht uitzending “Radicaal rechtse voorhoede” organiseert de Pletterij een serie van drie debatten over het veranderde politieke landschap in Nederland. Na historische nederlagen te hebben geleden lijkt de sociaal-democratie gemarginaliseerd. Wat is hiervan de oorzaak? Gaat dit terug naar de jaren 90, toen de centrum-linkse partijen, na het afschudden van de ideologische veren, het neo-liberalisme en het marktkapitalisme hebben omarmd? Wat is er met het verheffingsideaal gebeurd? Nieuw Rechts is nu succesvol en agendeert de punten van de politieke agenda. De linkerflank van het politieke spectrum is zich aan het hergroeperen en is bezig met een zoektocht naar nieuwe bezieling. Wat is de politieke ideologie van zowel Nieuw Rechts als Nieuw Links, wat beogen zij concreet te bereiken en waar komen zij elkaar tegen? De Pletterij zoekt naar antwoorden met deskundigen en publiek in de volgende serie van drie debatten:

1.    26 september:    Tegenlicht Meet Up – De opkomst van Nieuw Rechts
2.    30 oktober:        Cultuurmarxisme – Spook of spookbegrip?
3.    28 november:    De crisis van Links

De Opkomst van Nieuw Rechts

‘Er waart een spook door Europa, het spook van Nieuw Rechts’. Zo zou je, met een parafrase op ‘Het communistisch manifest’, de politieke situatie in Europa en de VS op dit moment kunnen beschrijven. Terwijl het Forum voor Democratie aanhang wint onder de jongere intelligentsia, heeft de gevestigde orde de neiging om Nieuw Rechts te verketteren of te negeren. Wordt het na de onverwachte successen van Nieuw Rechts in de Verenigde Staten (Trump) en in Europa (Brexit, Hongarije en Italië) geen tijd om deze beweging ook in Nederland serieus onder de loep te nemen?

In deze Tegenlicht Meet Up aflevering gaan schrijvers en denkers van verschillende politieke signatuur met elkaar in gesprek en debat over deze nieuwe politieke golf. In het voorjaar wijdde VPRO Tegenlicht twee uitzendingen aan de opkomst van Nieuw Rechts in Europa. In het verlengde hiervan organiseert de Pletterij een Tegenlicht Meet Up over de drijfveren en idealen van Nieuw Rechts. Bekijk hier  de uitzending van 29 april 2018: VPRO Tegenlicht Radicaal rechtse voorhoede.

De verworvenheden van de jaren zestig zoals individuele vrijheid, emancipatie en internationale solidariteit leken tot voor kort in Nederland vanzelfsprekend. Nieuw Rechts ziet de erfenis van 1968 echter als oorzaak van veel van de huidige maatschappelijke problemen en stelt de betrokken waarden ter discussie.

Wat zijn de waarden van Nieuw Rechts en hoe ziet haar ideale maatschappij eruit? Wat vindt Nieuw Rechts van de waarden van de Verlichting: gelijkheid, vrijheid en universele mensenrechten en zijn die bij haar wel in goede handen? Waarom ziet Nieuw Rechts juist de generatie van ’68 als de veroorzaker van veel van de huidige misstanden?

Waarom zijn nationalisme en identiteit zo belangrijk? Waarom moeten volgens Nieuw Rechts de grenzen weer dicht? Wat is er tegen economische en culturele globalisering? Wat is de volkswil en bestaat die wel? Wat is dan nog de rol van de parlementaire democratie? Waarom overheerst Nieuw Rechts tegenwoordig het publieke debat, zeker op internet?

Sprekers

Geerten Waling

Geerten Waling (1986) is historicus en auteur van diverse boeken. Hij promoveerde aan de Universiteit Leiden, waar hij nu werkt als postdoc onderzoeker op het gebied van politieke legitimiteit. Daarnaast schrijft hij columns voor onder meer de VolkskrantElsevier Weekblad en De Nederlandse Boekengids.

Waling was in een vroeg stadium lid van Forum voor Democratie, maar zegde zijn lidmaatschap op toen het FvD van een denktank een politieke partij werd omdat hij dat niet te verenigen vond met zijn status van onafhankelijk wetenschapper.

 

Meindert Fennema

Meindert Fennema (1946) is een Nederlands politicoloog en emeritus hoogleraar politieke theorie aan de Universiteit van Amsterdam, oud-fractievoorzitter van GroenLinks in Bloemendaal en romanschrijver. Meindert Fennema is columnist van ThePostOnline en publiceerde in 2010 een Wildersbiografie. Met Frits Bolkestein en Paul Cliteur richtte hij de Stichting ‘Werkelijkheid in Perspectief’ op.
Op de website Femmes for Freedom: “De erkenning dat mensenrechten een westerse uitvinding zijn, is voor sommigen moeilijk te accepteren. Cultuurrelativisme is vaak een vorm van zelfhaat.”

Merijn Oudenampsen

Merijn Oudenampsen (1979, Amsterdam) is socioloog en politicoloog. Hij doet als postdoc onderzoek bij de Universiteit van Amsterdam naar de politieke geschiedenis van het neoliberalisme in Nederland. Voor zijn promotieonderzoek werkte hij bij de Universiteit van Tilburg, waar hij het gedachtegoed achter de Fortuyn-revolte in kaart bracht. De doorbraak van het rechtspopulisme is in Nederland overwegend beschreven als een opstand van de onderbuik. Zijn proefschrift verkent de opstand in de bovenkamer. Verder was hij gastredacteur van de 20e editie van het tijdschrift Open, De Populistische Verbeelding (NAi 2010). Tevens redigeerde hij ‘Power to the people!’ Een anatomie van het populisme, samen met Justus Uitermark, Rogier van Reekum en Bart van Heerikhuizen. (Boom | Lemma2012). Hij schrijft regelmatig essays en analyses voor de Groene Amsterdammer, Krisis, de Gids, de Helling en Socialisme & Democratie.

Moderator

 Moderator van dit debat is Lukas van den Berge (Assistant Professor aan de Erasmus School of Law te Rotterdam). Lukas van den Berge is gepromoveerd aan de universiteit van Utrecht en is thans werkzaam als Assistant Professor aan de Erasmus School of Law te Rotterdam. Hij is de auteur van o.a. Historische wortels van het recht (2014) en Bestuursrecht tussen autonomie en verhouding en Naar een relationeel bestuursrecht (2016).