Laden Evenementen
Debat | woensdag 27 feb 20:00 - 22:00

27 februari Klimaatdebat: Mondiale gevolgen van de klimaatverandering: Zuidelijk Afrika vs Nederland

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn nog niet beschikbaar

english text below

Debatserie over Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord, wellicht letterlijk en figuurlijk het heetste onderwerp in de media en politiek van dit moment. Het Klimaatakkoord lijkt tot nu toe vooral een landelijk thema. Maar wat zijn de consequenties voor een stad als Haarlem? De Pletterij onderzoekt samen met specialisten en publiek, wat de gevolgen zijn van de klimaatverandering en het klimaatakkoord van globaal naar lokaal, in de volgende serie van de vijf Klimaatdebatten:

27 februari:         Mondiale gevolgen van de klimaatverandering: Zuidelijk Afrika vs Nederland onder andere met Andrew Mambondiyani, journalist uit Zimbabwe
27 maart:            Het Klimaatakkoord: Is het goed of moet het beter? onder andere met Diederik Samsom,Voorzitter Klimaatakkoord Sectortafel Gebouwde Omgeving
3 april:                 Haarlem van het gas in 2040
15 mei:                 Klimaatakkoord Industrie: Bedreiging of Kans voor Ondernemend Haarlem?
29 mei:                 Duurzaam verplaatsen in en om Haarlem

Op woensdagavond 27 februari wordt er in de Pletterij gedebatteerd over de wereldwijde gevolgen van de klimaatverandering.

De gevolgen van de klimaatverandering zijn op diverse plaatsen op aarde al duidelijk zichtbaar. Extreme weersomstandigheden leiden tot zowel toenemende droogte als overstromingen, en de zeespiegelstijging bedreigt laaggelegen gebieden. Terwijl het klimaatdebat in Nederland vooral over de lange termijn gaat, ondervindt men elders al direct de gevolgen van de opwarming van de aarde.

In het debat wordt aan de hand van de situatie in Zuidelijk Afrika aangegeven wat ons op termijn te wachten kan staan. Er worden waar mogelijk parallellen getrokken op het gebied van de zeespiegelstijging en de gevolgen van de verdroging voor de landbouw, en er wordt stilgestaan bij mogelijke oplossingen.

Centrale gast bij het debat, dat wordt georganiseerd in samenwerking met de stichting Stedenband Haarlem-Mutare, is de Zimbabwaanse klimaatjournalist Andrew Mambondiyani. Andrew won in 2018 de Lorenzo Natali prijs van de Europese Commissie met een artikel over de gevolgen van de zeespiegelstijging voor Beira, een belangrijke havenstad in Mozambique en daarmee een belangrijke schakel in de aan- en afvoerroute van goederen naar Haarlems zusterstad Mutare.

Naast Andrew Mambondiyani zullen duurzaamheidsondernemer en – adviseur Maurits Groen (o.a. mede oprichter van WakaWaka), journalist en Zimbabwekenner Marnix de Bruyne (verbonden aan De Correspondent) en hydroloog Niko Wanders (Universiteit Utrecht) aan het debat deelnemen. De presentatie van de avond is in handen van Jaap Tielbeke, journalist van de Groene Amsterdammer.

Het debat zal in het Engels plaatsvinden.

 

The effects of climate change are clearly visible at various places on Earth. Extreme weather conditions lead to both increasing drought and flooding, and sea level rise threatens low-lying areas. While the climate debate in the Netherlands is mainly about the long term, the consequences of global warming can already be experienced in other parts of the world.

In the debate, the situation in southern Africa indicates what we can expect in the future. Parallels are drawn in terms of sea level rise and the effects of dehydration on agriculture, and there is a reflection on possible solutions.

Central Guest in the debate, organized in cooperation with the CityLink Haarlem-Mutare, is the Zimbabwean climate journalist Andrew Mambondiyani. Andrew won the Lorenzo Natali Prize of the European Commission in 2018 with an Article over the effects of the sea level rise for Beira, an important port city in Mozambique and thus an important link in the supply and exit route of goods to Haarlem’s sister city Mutare.

Besides Andrew Mambondiyani will Sustainability entrepreneur and advisor Maurits Groen (A.O. co-founder of WakaWaka), Journalist and Zimbabwe connoisseur Marnix de Bruyne (connected to the Correspondent) and hydrologist Niko Wanders (Utrecht University) participate in the debate. The moderation of the debate is in the hands of Jaap Tielbeke, Journalist of the Groene Amsterdammer.

             

Andrew Mambodiyani

Andrew Mambondiyani

Andrew Mambondiyani is journalist in Zimbabwe. Hij richt zich vooral op klimaatverandering en de impact daarvan op energie, landbouw, gezondheid, duurzame ontwikkeling en het milieu in het algemeen. Artikelen van zijn hand verschenen onder andere via Thomson Reuters Foundation (UK), BBC (UK), Yale E360 (USA), Think Africa Press (UK), SciDev.net (UK), Centrepoint Now (USA) en Opendemocracy.net (UK)

Maurits Groen

Maurits Groen

Maurits Groen is oprichter/eigenaar van het milieucommunicatie-adviesbureau MGMC, en fungeert graag als inspirator, motivator, netwerker en initiator van diverse duurzame coalities. Hij haalde tot viermaal toe Al Gore naar Nederland, organiseerde de Klimaattrein die met de Nederlandse delegatie naar de ‘Kyoto-onderhandelingen’ in Kopenhagen reed, en was in 2011 mede-oprichter van drie nieuwe duurzame bedrijven: Do The Bright Thing, Greenem en WAKA WAKA. Maurits Groen eindigde vijf maal in de top vijf van de Duurzame Top-100 van dagblad Trouw.

Marnix de Bruyne2

Marnix de Bruyne

Marnix de Bruyne is eindredacteur bij De Correspondent en schrijft sinds 1994 met grote regelmaat over Zuidelijk Afrika in diverse media. Hij publiceerde de boeken 'We moeten gaan. Nederlandse boeren in Zimbabwe' (Podium, 2016) en 'Het land van Soekmekaar' (Podium, 2010), over een dorp in Zuid-Afrika, waar hij in 1999-2000 correspondent was.

Niko Wanders2

Niko Wanders

Niko Wanders is universitair docent Hydrologie. Zijn werk richt zich op hydrologische extreme situaties: niet alleen hoe deze invloed hebben op de maatschappij, maar ook hoe klimaatverandering invloed heeft op hoe vaak deze situaties voorkomen.

jaap Tielbeke

Jaap Tielbeke

Jaap Tielbeke (1989) werkt sinds 2015 op de redactie van De Groene Amsterdammer. Daarvoor studeerde hij Internationale Betrekkingen in Groningen en Filosofie in Antwerpen en Nijmegen. Voor De Groene schrijft hij vooral over klimaatverandering, sociale bewegingen en democratische vernieuwing. Ook publiceerde hij, onder meer, over de ideologie van filantrokapitalisten en de verwording van WikiLeaks.