Laden Evenementen
Debat | woensdag 27 jun 20:00 - 22:00

27 juni Debat Democratisch experimenteren in Haarlem

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn nog niet beschikbaar

Na een serie debatten over lokale democratie in de Pletterij vóór 21 maart, kunnen we nu voor een vervolg uitgaan van wat in het akkoord van de vier coalitiepartijen vermeld staat over de plannen voor verdergaande democratie, zoals die al in veel andere gemeenten invulling heeft  gekregen in experimenten bestuurlijke vernieuwing. Op woensdagavond 27 juni hebben we Robbert Berkhout (Groen Links), formateur van de huidige coalitie uitgenodigd, toe te lichten, hoe de participatieparagraaf verder geconcretiseerd kan worden, want zoals meestal blinkt de tekst uit in vaagheid.

Maar vóór we Robbert aan het woord laten, willen we eerst korte inleidingen uit Groningen (de coöperatieve wijkraad) en Rotterdam (gebiedscommissies, wijkcomités) horen, omdat daar al volop geëxperimenteerd wordt! Het doel van de avond is namelijk na te gaan, hoe we ook Haarlemmers kunnen betrekken bij het bestuur van de stad en wie van de aanwezigen op de avond bereid zou zijn mee te doen in een werkgroep om voorstellen voor méér democratie te formuleren.

Het voorlopige programma is alsvolgt:

Voor de pauze:
Henk Wierenga: lid (na loting)  van de coöperatieve wijkraad Oosterparkwijk in Groningen. Hij zal ook een video over de raad vertonen. In de raad hebben naast 11 bewoners ook 6 gemeenteraadsleden zitting.

Wim Sanders: projectleider ondersteuning gebiedsvertegenwoordigers in Rotterdam.

Jeroen Oppelaar: adviseur van het stadsbestuur Rotterdam.
Sander van den Raadt: gemeenteraadslid Trots Haarlem, voorstander van bewonersparticipatie.
Robbert Berkhout: fractievoorzitter GroenLinks Haarlem en ´formateur´ van het Haarlemse coalitieakkoord.

Na de pauze is er debat met de zaal. Het debat wordt geleid door Erwino Ouwerkerk.