Laden Evenementen
Debat | woensdag 27 mrt 20:00 - 22:00

27 maart Klimaatdebat: het Klimaatakkoord, is het goed of moet het beter Uitverkocht

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar

dit debat van 27 maart is uitverkocht

Debatserie over Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord, wellicht letterlijk en figuurlijk het heetste onderwerp in de media en politiek van dit moment. Het Klimaatakkoord lijkt tot nu toe vooral een landelijk thema. Maar wat zijn de consequenties voor een stad als Haarlem? De Pletterij onderzoekt samen met specialisten en publiek, wat de gevolgen zijn van de klimaatverandering en het klimaatakkoord van globaal naar lokaal, in de volgende serie van de vijf Klimaatdebatten:

27 februari:        Mondiale gevolgen van de klimaatverandering: Zuidelijk Afrika vs Nederland onder andere met Andrew Mambondiyani, journalist uit Zimbabwe
27 maart:            Het Klimaatakkoord:  is het goed of moet het beter? onder andere met Diederik Samsom,Voorzitter Klimaatakkoord Sectortafel Gebouwde Omgeving
3 april:                Haarlem van het gas 2040
15 mei:                Klimaatakkoord Industrie: Bedreiging of Kans voor Ondernemend Haarlem?
29 mei:               Duurzaam verplaatsen in en om Haarlem

27 MAART DEBAT: KLIMAATAKKOORD: GOED GENOEG OF MOET HET BETER?

Het Klimaatakkoord, wellicht letterlijk en figuurlijk het heetste onderwerp in de media en politiek van dit moment. Het Klimaatakkoord lijkt tot nu toe vooral een landelijk thema, maar zal uiteindelijk ook vertaald moeten worden naar maatregelen voor de stad Haarlem.”

Vanavond het tweede in de serie van vijf klimaatdebatten. Het Klimaatakkoord heeft één groot doel: om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden.
Maar gaat Nederland met het Klimaatakkoord de doelen wel halen? Of moet het nog ambitieuzer? En waarom is de luchtvaart nauwelijks meegenomen in het Klimaatakkoord? Staan er in het Klimaatakkoord genoeg concrete maatregelen of is het te vrijblijvend en wordt de hoop vooral gevestigd op een vrijwillige gedragsverandering?
Worden de lusten en lasten wel eerlijk verdeeld? En welke criteria zijn hiervoor gebruikt zodat er een groot draagvlak is in de maatschappij.

De Pletterij zoekt samen met specialisten en jou als publiek naar de antwoorden.

Gastsprekers deze avond zijn Diederik Samsom – Voorzitter Klimaatakkoord Sectortafel Gebouwde Omgeving, Robbert Berkhout – wethouder Duurzaamheid, Kitty Jong – Vice Voorzitter FNV en Maarten Labots – Voorzitter Jonge Klimaatbeweging en Hans Mommaas, directeur Planbureau voor de Leefomgeving.

Moderator van dit debat is Jaap Tielbeke – Redacteur van De Groene Amsterdammer.

Dit debat is geselecteerd door We Are Public. Houders van een WAP-pas hebben gratis toegang.

 

          

Diederik Samson

Diederik Samsom

Diederik Samsom is voorzitter van de sectortafel Gebouwde omgeving. Hij is zelfstandig adviseur op het gebied van energie. Hij werkt voor afval- en energiebedrijf HVC aan de doorontwikkeling van de duurzame energiestrategie van het bedrijf, voor PrimeVentures aan de ontwikkeling van grootschalige zonne-energie en voor de Drechtsteden als voorzitter van de programmaraad Energiestrategie. Daarnaast is hij commissaris bij Energie Beheer Nederland (EBN) en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling. Diederik Samsom was namens de Partij van de Arbeid lid van de Tweede Kamer. Van februari 2012 tot december 2016 was hij politiek leider van de PvdA en fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer.

Kitty Jong

Kitty Jong

Kitty Jong is sinds mei 2017 vicevoorzitter van FNV. Zij is in het FNV bestuur verantwoordelijk voor zorg, arbeidsomstandigheden, energiebeleid/duurzaamheid, diversiteit, sociale zekerheid en medezeggenschap/corporate governance.
Na enige jaren actief te zijn geweest in wetenschap en bedrijfsleven, werkte Kitty Jong (1964) vanaf 2001 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, sinds 2006 in de functie van ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad.
Tevens is Kitty Jong voorzitter van de Sociale Alliantie, een samenwerkingsverband van enkele tientallen organisaties die zich inzetten tegen armoede in Nederland en voor sociale rechtvaardigheid.

Maarten Labots

Maarten Labots

Maarten Labots is voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. De Jonge Klimaatbeweging verenigt maar liefst 55 jongerenorganisaties tot één jongerenagenda om klimaat- en duurzaamheidsbeleid samen waar te kunnen maken. Hierin wordt voorbij gegaan ideologie. De noodzaak van klimaatactie is volgen de Jonge Klimaatbeweging namelijk niet links of rechts, progressief of conservatief. Op een positieve manier proberen zij iedereen te betrekken bij de overgang naar een duurzame wereld. Dit wordt gedaan door het gesprek aan te gaan met politici en beleidsmakers, maar ook door het uitvoeren van verschillende campagnes. Als voorzitter heeft hij onderhandeld namens de jongeren van Nederland bij het Klimaatakkoord.

jaap Tielbeke

Jaap Tielbeke

Jaap Tielbeke (1989) werkt sinds 2015 op de redactie van De Groene Amsterdammer. Daarvoor studeerde hij Internationale Betrekkingen in Groningen en Filosofie in Antwerpen en Nijmegen. Voor De Groene schrijft hij vooral over klimaatverandering, sociale bewegingen en democratische vernieuwing. Ook publiceerde hij, onder meer, over de ideologie van filantrokapitalisten en de verwording van WikiLeaks.

Hans Mommaas3

Hans Mommaas

Hans Mommaas (1955) is sinds 1 november 2015 directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Naast zijn functie als directeur PBL is hij parttime Hoogleraar Regional Sustainability Governance aan het Tilburg Institute for Law and Regional Governance (TiREG) van Tilburg University.
an 2005 tot 2010 was hij lid van de VROM-raad. In die hoedanigheid is hij onder andere commissievoorzitter geweest van de adviezen: 'Groeten uit Holland, Vrijetijd, Toerisme en Ruimtelijke kwaliteit' (2006), 'Wisselende coalities' (2008) en 'Duurzame verstedelijking’ (2010).

Tussen 2005 en 2010 fungeerde Mommaas als een van de wetenschappelijk directeuren van Transforum, Innovatieprogramma voor Agro en de Groene Ruimte, verantwoordelijk voor de kennislijn 'Organising Innovations and Transitions'. Tussen 2006 en 2011 bekleedde hij de bijzondere leerstoel Urban Dynamics and Culture aan de Universiteit van Utrecht. Van 2010 tot 2015 was hij als geassocieerd lid verbonden aan de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) en in die functie medeauteur van adviezen op het vlak van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Tussen 2010 en 2015 vervulde hij de functie van gasthoogleraar Actuele Vraagstukken Cultuurmanagement aan de Universiteit van Antwerpen.

robbert berkhout officieel

Robbert Berkhout

Robbert Berkhout (1986) is sinds 31 januari 2019 wethouder Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit. Hij heeft stadsdeel Waarderpolder als aandachtsgebied en is bestuurlijk opdrachtgever voor het programma Duurzaamheid. Berkhout heeft tussen 2014 en 2019 als gemeenteraadslid voor GroenLinks in de commissies Beheer, Ontwikkeling en Bestuur gezeten