Laden Evenementen
Debat | woensdag 27 mrt 20:00 - 22:00

27 maart Klimaatdebat: het Klimaatakkoord, is het goed of moet het beter

Tickets

75 beschikbaar
27-03-19 “KLIMAATAKKOORD: GOED GENOEG OF MOET HET BETER?3,00

Vul alstublieft alle verplichte velden in

75 beschikbaar
27-03-19 “KLIMAATAKKOORD: GOED GENOEG OF MOET HET BETER? HaarlemPas1,50

Vul alstublieft alle verplichte velden in

75 beschikbaar
27-03-19 “KLIMAATAKKOORD: GOED GENOEG OF MOET HET BETER? jonger dan 25 jr1,50

Vul alstublieft alle verplichte velden in

Debatserie over Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord, wellicht letterlijk en figuurlijk het heetste onderwerp in de media en politiek van dit moment. Het Klimaatakkoord lijkt tot nu toe vooral een landelijk thema. Maar wat zijn de consequenties voor een stad als Haarlem? De Pletterij onderzoekt samen met specialisten en publiek, wat de gevolgen zijn van de klimaatverandering en het klimaatakkoord van globaal naar lokaal, in de volgende serie van de vijf Klimaatdebatten:

27 februari:        Mondiale gevolgen van de klimaatverandering: Zuidelijk Afrika vs Nederland onder andere met Andrew Mambondiyani, journalist uit Zimbabwe
27 maart:            Het Klimaatakkoord: Is het goed of moet het beter? onder andere met Diederik Samsom,Voorzitter Klimaatakkoord Sectortafel Gebouwde Omgeving
3 april:                Haarlem van het gas 2040
15 mei:                Klimaatakkoord Industrie: Bedreiging of Kans voor Ondernemend Haarlem?
29 mei:               Duurzaam verplaatsen in en om Haarlem

27 MAART DEBAT: KLIMAATAKKOORD: GOED GENOEG OF MOET HET BETER?

Vanavond het tweede in de serie van vijf klimaatdebatten. Het Klimaatakkoord heeft één groot doel: om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden.
Maar gaat Nederland met het Klimaatakkoord de doelen wel halen? Of moet het nog ambitieuzer? En waarom is de luchtvaart nauwelijks meegenomen in het Klimaatakkoord?
Staan er in het Klimaatakkoord genoeg maatregelen om te zorgen dat mensen minder vlees gaan eten? Of is alle hoop gevestigd op een vrijwillige gedragsverandering?
Worden de lusten en lasten wel eerlijk verdeeld? En welke criteria zijn hiervoor gebruikt zodat er een groot draagvlak is in de maatschappij.

De Pletterij zoekt samen met specialisten en jou als publiek naar de antwoorden.

Gastsprekers deze avond zijn Diederik Samsom – Voorzitter Klimaatakkoord Sectortafel Gebouwde Omgeving, Kitty Jong – Vice Voorzitter FNV en Maarten Labots – Voorzitter Jonge Klimaatbeweging.

Moderator van dit debat is Jaap Tielbeke – Redacteur van De Groene Amsterdammer.

          

Diederik Samson

Diederik Samsom

Diederik Samsom is voorzitter van de sectortafel Gebouwde omgeving. Hij is zelfstandig adviseur op het gebied van energie. Hij werkt voor afval- en energiebedrijf HVC aan de doorontwikkeling van de duurzame energiestrategie van het bedrijf, voor PrimeVentures aan de ontwikkeling van grootschalige zonne-energie en voor de Drechtsteden als voorzitter van de programmaraad Energiestrategie. Daarnaast is hij commissaris bij Energie Beheer Nederland (EBN) en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling. Diederik Samsom was namens de Partij van de Arbeid lid van de Tweede Kamer. Van februari 2012 tot december 2016 was hij politiek leider van de PvdA en fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer.

Kitty Jong

Kitty Jong

Kitty Jong is sinds mei 2017 vicevoorzitter van FNV. Zij is in het FNV bestuur verantwoordelijk voor zorg, arbeidsomstandigheden, energiebeleid/duurzaamheid, diversiteit, sociale zekerheid en medezeggenschap/corporate governance.
Na enige jaren actief te zijn geweest in wetenschap en bedrijfsleven, werkt Kitty Jong (1964) vanaf 2001 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, sinds 2006 in de functie van ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad.
Tevens is Kitty Jong voorzitter van de Sociale Alliantie, een samenwerkingsverband van enkele tientallen organisaties die zich inzetten tegen armoede in Nederland en voor sociale rechtvaardigheid.

Maarten Labots

Maarten Labots

Maarten Labots is voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. De Jonge Klimaatbeweging verenigt maar liefst 55 jongerenorganisaties tot één jongerenagenda om klimaat- en duurzaamheidsbeleid samen waar te kunnen maken. Hierin wordt voorbij gegaan ideologie. De noodzaak van klimaatactie is volgen de Jonge Klimaatbeweging namelijk niet links of rechts, progressief of conservatief. Op een positieve manier proberen zij iedereen te betrekken bij de overgang naar een duurzame wereld. Dit wordt gedaan door het gesprek aan te gaan met politici en beleidsmakers, maar ook door het uitvoeren van verschillende campagnes. Als voorzitter heeft hij onderhandeld namens de jongeren van Nederland bij het Klimaatakkoord.

jaap Tielbeke

Jaap Tielbeke

Jaap Tielbeke (1989) werkt sinds 2015 op de redactie van De Groene Amsterdammer. Daarvoor studeerde hij Internationale Betrekkingen in Groningen en Filosofie in Antwerpen en Nijmegen. Voor De Groene schrijft hij vooral over klimaatverandering, sociale bewegingen en democratische vernieuwing. Ook publiceerde hij, onder meer, over de ideologie van filantrokapitalisten en de verwording van WikiLeaks.