Laden Evenementen
Debat | woensdag 28 sep 20:00 - 21:30

28 SEP ’22 – STADMAKERSDEBAT: BROEDPLAATSBELEID, HOE MOET DAT ER UITZIEN?

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar

Op 28 september organiseert de Pletterij (debat- en cultuurpodium) i.s.m. Stadmakers Haarlem en Nachtwacht Haarlem een debat over het te vormen broedplaatsenbeleid in Haarlem. Het gemeentebestuur heeft in haar nieuwe collegeakkoord aangegeven dat ze een broedplaatsenbeleid wil opstellen. Vanuit de sector van Haarlemse broedplaatsen, makers en kunstenaars organiseren we een avond over hoe dat beleid er zou moeten uitzien voordat de gemeente zelf een beleid formuleert. De informatie die dan wordt ‘opgehaald’ geven we aan de gemeente mee als materiaal om mee aan de slag te gaan.

De avond starten we met 2 inleider: Peter Bos, Haagse Stadspartij en Martijn Braamhaar, projectleider Broedplaatsen in Amsterdam, vertellen hoe dit beleid in Den Haag en Amsterdam tot stand is gekomen. Laura Schön namens Stadmakers Haarlem, Nadieh Bindels van Nachtwacht Haarlem en Saskia Burggraad van de Nieuwe Vide vertellen over de Haarlemse situatie. Daarna gaan we met alle aanwezigen in gesprek.

De avond wordt gemodereerd door Brecht van der Meulen, initiatiefnemer Woonoproer Haarlem en Haarlem Town Queers.

We verwachten een drukke avond. Wees er zeker van dat je een plek hebt en reserveer een ticket.

Arno Duivestein, Pletterij
Laura Schön, Liesbeth Rood, Haarlemse Stadmakers
Nadieh Bindels, Nachtwacht Haarlem

 —

Peter Bos was van 2014 tot 2022 raadslid van de Haagse Stadspartij en initiatiefnemer van het Platform Haagse Broedplaatsen. Dit platform werd in 2000 opgericht en heeft de aanzet gegeven tot het gemeentelijk broedplaatsbeleid. Het platform was een samenwerking tussen kraakpanden als de Blauwe Aanslag en kunstenaarsinitiatieven in de stad, dat zich verzette tegen de sloop en afbraak van broedplaatsen. In de loop van de tijd kregen steeds meer tijdelijke initiatieven een permanente status van de gemeente, met als hoogtepunt de periode 2014-2018 toen de Haagse Stadspartij in het college kwam. Deze partij is deels voortgekomen uit de kraakbeweging en is altijd een warm pleitbezorger van broedplaatsen geweest. Inmiddels zijn er 35 broedplaatsen in Den Haag die door de gemeente erkend zijn. Het beleid is de afgelopen raadsperiode gestagneerd door gebrek aan geld en politieke wil. Een aantal broedplaatsen en Vrijplaats De Samenscholing dreigen te verdwijnen.

De laatste nota over broedplaatsen voor de periode 2021-2024 is hier te vinden: 
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9134211/1/RIS306133_Bijlage