Laden Evenementen
Debat | woensdag 29 mei 20:00 - 22:00

29 mei Dit debat wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum Klimaatdebat: Duurzaam verplaatsen in en om Haarlem

Tickets

Niet op voorraad!29-05-19 Duurzaam verplaatsen in en om Haarlem WAP0,00

Vul alstublieft alle verplichte velden in

Niet op voorraad!29-05-19 Klimaatdebat Duurzaam verplaatsen in en om Haarlem3,00

Vul alstublieft alle verplichte velden in

Niet op voorraad!29-05-19 Klimaatdebat Duurzaam verplaatsen in en om Haarlem HaarlemPas1,50

Vul alstublieft alle verplichte velden in

Niet op voorraad!29-05-19 Klimaatdebat Duurzaam verplaatsen in en om Haarlem jonger dan 25 jr1,50

Vul alstublieft alle verplichte velden in

Door omstandigheden kan dit debat helaas niet op 29 mei plaatsvinden. De nieuwe datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. Onze excuses.

Het Klimaatakkoord, wellicht letterlijk en figuurlijk het heetste onderwerp in de media en politiek van dit moment. Het Klimaatakkoord lijkt tot nu toe vooral een landelijk thema. Maar wat zijn de consequenties voor een stad als Haarlem? De Pletterij onderzoekt samen met specialisten en publiek, wat de gevolgen zijn van de klimaatverandering en het Klimaatakkoord van globaal naar lokaal, in de volgende serie van de vijf Klimaatdebatten:

  • 27 februari: Mondiale gevolgen van de klimaatverandering: Zuidelijk Afrika vs Nederland onder andere met Andrew Mambondiyani, journalist uit Zimbabwe
  • 27 maart: Het Klimaatakkoord: Is het goed of moet het beter? Onder andere met Diederik Samsom, Voorzitter Klimaatakkoord Sectortafel Gebouwde Omgeving
  • 3 april: Haarlem van het gas in 2040
  • 15 mei: Klimaatakkoord Industrie: Bedreiging of Kans voor Ondernemend Haarlem? geannuleerd
  • 29 mei: Duurzaam verplaatsen in en om Haarlem: Betere bereikbaarheid bij minder uitstoot: dit debat wordt verplaatst naar een nader tebepalen datum

In het klimaatdebat van woensdag 29 mei staat de mobiliteit centraal. De mobiliteitssector is verantwoordelijk voor 18% van de CO2-uitstoot. Om die uitstoot te verminderen is in het Klimaatakkoord een grote rol weggelegd voor het stimuleren van elektrisch en duurzaam vervoer.
De gemeente is aan zet om de voorstellen uit het klimaat akkoord te vertalen naar ambities en maatregelen voor Haarlem. De gemeente komt dit najaar met een actualisatie van het Mobiliteitsbeleid met duurzaamheid als een belangrijke pijler. Ook op andere beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening zal het een en ander moeten gebeuren.

Welke stappen zijn nodig om de mobiliteit in Haarlem te verduurzamen?
Hoe wordt het vanzelfsprekender om de auto te laten staan en in plaats daarvan de fiets of het openbaar vervoer te nemen?
Gaan elektrische deelauto’s het particuliere autobezit vervangen? Waar komen de laadpalen en wat zijn de gevolgen voor het straatbeeld?
En wat is de rol van de gemeente hierin? Welke mogelijkheden zijn er voor burger en ondernemers om zelf initiatieven te nemen? En hoe kunnen gemeente, inwoners en ondernemers de krachten bundelen om samen meer effect te bereiken op het gebied van duurzame mobiliteit?

Het succes van duurzame mobiliteit zit niet alleen in de techniek maar vooral ook in het draagvlak bij en eigen initiatief van burgers en ondernemers. Het doel van het debat is burgers en ondernemers te informeren en in staat te stellen ideeën, wensen en vragen in te brengen. Naast de gemeente kunnen ook de reeds lopende initiatieven zoals op het gebied van elektrisch autodelen hiervan profiteren.
Sprekers bij het debat zijn experts op het gebied van duurzame mobiliteit en vertegenwoordigers van lokale initiatieven. De wethouder Duurzaamheid en Mobiliteit Robbert Berkhout zal in reactie een eerste visie geven op de plannen van de gemeente. Er is volop ruimte voor vragen en discussie met de zaal. Gespreksleider is Stan Verstraete, adviseur duurzame gebiedsontwikkeling.

Dit debat is geselecteerd door We Are Public, houders van een WAP-pas hebben gratis toegang.