Laden Evenementen
Docu | woensdag 07 nov 19:30 - 22:30

7 november Dust Flower Flame, Iraanse documentaire en muziek

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar

Dust Flower Flame – Documentaire  & Iraanse muziek

English text below the photo.

“Je kunt me doden wanneer je maar wil, maar je kunt de emancipatie van vrouwen niet tegenhouden.”

Dust Flower Flame is een documentaire over het leven van Tahirih Qurratu l-ʿAyn, één van de eerste vrouwen in het Midden-Oosten die streed tegen geweld tegen vrouwen en in deze strijd het leven verloor. Tahirih was een hoog opgeleide Iraanse vrouw, dichteres en theologe van het Bahá’i geloof. Haar naam is synoniem geworden voor vrouwenemancipatie en sociale rechtvaardigheid en heeft door de jaren heen generaties vrouwen geïnspireerd in hun strijd voor gelijke rechten.
Sinds 1979 verbiedt de Islamitische Republiek van Iran elke positieve portrettering van Tahirih, mondeling of schriftelijk. Haar naam is geschrapt uit de Iraanse geschiedenisboeken en de Iraanse overheid is een campagne gestart om haar omlaag te halen en af te schilderen als een afvallige en een prostituee.
Tahirih werd gewurgd door regeringsfunctionarissen, met goedkeuring van de Sjah, Naser al-Din Qajar. Haar laatste woorden, hierboven geciteerd, versterken het beeld van haar als onverzettelijke strijdster  voor vrouwenrechten.

Deze film is geregisseerd door Shabnam Toloei, actrice, schrijfster en regisseuse, afgestudeerd in regie aan de Bagh-e-Ferdous Film School in Teheran en in theaterstudies aan de Université Paris Ouest Nanterre. Ze heeft vele onderscheidingen in de wacht gesleept voor haar acteerprestaties, regie en schrijven. In Iran echter is het haar vanwege haar geloof verboden om activiteiten te ontplooien op het gebied van kunst. Ze woont sinds 2004 in Frankrijk.

Programma:

19:30-19:50 Inloop

19:50-20:05 Welkom en korte introductie op de film

20:05-20:10  Iraanse traditionele muziek

20:10-21:20  Film

21:20-21:40  Pauze

21:40-22:00  Reflectie op de film door Mansoureh Shojaee1 and Marga Martens2

22:00-22:20  Discussie met aanwezigen

22:20-22:30  Muzikale afsluiting

1) Mansoureh Shojaee is een prominente vrouwenrechten-activiste en schrijfster. Ze is één van de de oprichters van de Eén-Miljoen-Handtekeningen Campagne, die ernaar streeft een miljoen handtekeningen bijeen te krijgen voor gelijke rechten voor vrouwen. Samen met de Iraanse Shirin Ebadi,  in 2003 winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, heeft ze het  “Iranian Women’s Movement Museum” (https://www.irwmm.org/) opgericht.
2) Marga Martens is hoofd van het bureau voor externe betrekkingen van de Nederlandse Bahá’í Gemeenschap. Ze is Ma. Business Administration en Wereldreligies (focus: interreligieuze dialoog). Haar aandachtsgebieden zijn met name vrijheid van religie en het opbouwen van eenheid in buurtgemeenschappen.

 

Dust Flower Flame – Documentary film  &  Iranian traditional music

“You can kill me whenever you choose, but you cannot stop the emancipation of women.”

Dust Flower Flame is a documentary film featuring the life of Tahirih Qurratu l-ʿAyn (1814/17-1852), who is among the first Women in the Middle-East who stood up against the violence against women and lost her life to it. Tahirih was an Iranian woman, highly educated, poet and theologian of the Bahá’i faith. Her name has become synonymous with women’s emancipation and social justice and her life has inspired generations of women ever since, particularly Iranian women’s right movements. Since 1979, the Islamic Republic of Iran forbids any literature or discourse that portrays Tahirih in a positive light. Her name has been removed from the history books published in Iran. Instead the State seeks to tarnish her memory by depicting her as an apostate and a prostitute in numerous state-sponsored publications.
Tahirih was strangled to death by a government officer, upon approval of Naser al-Din Shah Qajar, the King of Persia. However, her final words, quoted above, illustrate even more the strength of her determination to fight for women’s rights.

This film is directed by Shabnam Tolouei, an actress, writer, and director, who graduated in Film Directing from the Bagh-e-Ferdous Film School in Tehran, and in Theatre Studies from Université Paris Ouest Nanterre. Over the years she received numerous awards for her acting, directing, and writing. However, she was deprived of all kinds of activities in the field of art in Iran because of her religious beliefs. She has been living in France since the end of 2004.

Programme:

19:30-19:50 Walk-in

19:50-20:05 Welcome and brief introduction to the documentary

20:05-20:10  Iranian traditional music

20:10-21:20  Film

21:20-21:40  Break

21:40-22:00  Reflection on the film by Ms. Mansoureh Shojaee1 and Ms. Marga Martens2

22:00-22:20  Dialogue (moderated reflection by the participants)

22:20-22:30  Closing with Music

1) Ms. Mansoureh Shojaee is a leading Iranian women’s rights activist and writer. She  is one of the founding members of the One Million Signatures Campaign, attempting to collect a million signatures for women’s equal rights. Along with Shirin Ebadi, Iranian Nobel Peace Prize laureate, she established “Iranian Women’s Movement Museum” (https://www.irwmm.org/).

2) Ms. Marga Martens is head of the Office of External Affairs of the Dutch Bahá’í Community. She holds a Master degree in Business Administration and World Religions with a focus on the interreligious dialogue. Her fields of interest are freedom of religion or belief and building unity in the neighborhood.