Laden Evenementen
Debat | woensdag 22 nov 20:00 - 22:00

Debat – Referendum: de wil van het volk?!

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn nog niet beschikbaar

In het vierde Pletterijdebat in de reeks over de Toekomst van de Democratie op woensdagavond 22 november, staat het thema Referendum centraal. Debatleider Koos Pelsser ontvangt onder andere SP-kamerlid Ronald van Raak. Met hem en andere voor- en tegenstanders zal Pelsser het referendum fileren.

In de wereld van het openbaar bestuur wordt naarstig gezocht naar manieren om de democratie te versterken door burgers meer bij de politiek te betrekken. Het referendum wordt daarbij vaak gezien als het middel bij uitstek om de belangstelling voor en betrokkenheid van de burger bij de politieke besluitvorming te vergroten. De ervaring met het Oekraïnereferendum wekt echter de indruk dat een referendum ook het tegenovergestelde effect kan hebben en de kloof tussen kiezer en politici juist dieper kan maken. Sommigen wijten dat in dit specifieke geval aan tekortschietende informatievoorziening rond het thema, anderen vinden de politieke vraagstukken per definitie te ingewikkeld om ze ter besluitvorming aan de kiezer voor te leggen. Aan de discussie over wenselijkheid, nut en noodzaak van het referendum lijkt een einde te zijn gekomen nu Rutte III het instrument afschaft. Is dat een vloek of een zegen voor het volk? Moeten de kiezers in de periode tussen verkiezingen hun mening kunnen ventileren en rechtstreeks invloed op besluitvorming kunnen hebben, of is eens in de vier jaar stemmen meer dan voldoende? Hoe ontmoeten ‘de gewone man’ en de politiek elkaar tussentijds in de toekomst?

 

ronaldvanraak

Ronald van Raak

| website SP

Ronald van Raak is sinds 2006 lid van de Tweede Kamer. Daarvoor was hij onder meer docent geschiedenis en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en hoofd van het Wetenschappelijk Bureau van de SP. Van Raak houdt zich naast andere portefeuilles bezig met de versterking van onze democratie en verbetering van het bestuur. Volgens hem moet de politiek er niet alleen zijn voor de gevestigde belangen, maar veel meer oog hebben voor de zorgen van gewone mensen.

matthijs_pontier

Matthijs Pontier

| website

Matthijs Pontier is activist, wetenschapper, en duolid namens de Piratenpartij in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Matthijs heeft zich altijd erg voor privacy, persoonlijke vrijheid, hervorming van het auteursrecht en democratische vernieuwingen geïnteresseerd.

arjen-nijeboer

Arjen Nijeboer

| website

Arjen Nijeboer is campagnemanager bij Meer Democratie, de beweging voor fundamentele verdieping van de democratie in Nederland en Europa (referenda, gekozen bestuurders, eerlijker kiesstelsel, beter informatierechten voor burgers, enz.). Hij is ook bestuurslid bij Democracy International, de internationale coalitie van organisaties voor democratische verdieping. Met Jos Verhulst schreef hij "Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum" dat in 10 talen is vertaald. Hij schrijft regelmatig voor landelijke kranten en tijdschriften.

ewoutklei

Ewout Klei

| website

Ewout Klei is politiek historicus, tekstschrijver en theoloog. Hij is in 2011 gepromoveerd op een proefschrift over het Gereformeerd Politiek Verbond. Verder heeft hij in 2011 de D66 Thema-Afdeling Levensbeschouwing opgericht. Hij is columnist en journalist bij Jalta. Ook schrijft hij achtergrondartikelen en interviews, onder andere voor The Post Online en Nieuw Wij.

CgQjWVMWQAAvArC

Koos Pelsser, gespreksleider

| linkedin

Koos Pelsser heeft twaalf jaar deel uitgemaakt van de Haarlemse gemeenteraad, als raadslid en fractievoorzitter van GroenLinks. Hij werkte verder als directeur van verschillende landelijke organisaties die zich bezighouden met het thema toegankelijkheid.. Pelsser zet zich met grote overgave in als bestuurslid van diverse overheids- en maatschappelijke organisaties.