Laden Evenementen
Debat | woensdag 28 feb 20:00 - 22:00

Debat – Vernieuwing democratie: durft de Haarlemse politiek te experimenteren?

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn nog niet beschikbaar

In het hele land wordt er geëxperimenteerd met nieuwe vormen van democratie om bewoners meer en beter bij de gemeentelijke besluitvorming te betrekken. Zo wordt in Groningen vanaf 2018 een coöperatieve wijkraad samengesteld door loting, met directe deelname van gekozen raadsleden. Deze wijkraad kent een digitaal panel van liefst 400 inwoners, die de ingelota leden voeden met informatie, commentaar en eventueel kritiek. In Rotterdam worden de gebiedscommissies (de opvolgers van de deelraden) vervangen door directe democratische alternatieven.  De gemeente Hollands Kroon heeft het roer radicaal omgegooid terwille van directe invloed van de bewoners. De gemeente Velsen tenslotte heeft een burgertop ingesteld, die op 8 februari jl. werd geëvalueerd.

Hoe kan in Haarlem invulling worden gegeven aan meer democratie, lerend van ervaringen elders? Die ervaringen worden door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gebundeld onder de noemer Democratic Challenge. Democratic Challenge zet zich tevens in voor het afsluiten van een Lokaal Democratisch Akkoord in zoveel mogelijk gemeenten! Een collectief van burgemeesters heeft het initiatief genomen tot de actie Code Oranje om aan te geven dat vernieuwing dringend nodig is.

Op woensdag 28 februari wordt hier in de Pletterij een debat over georganiseerd. Na korte inleidingen van de gasten Ingeborg Hoogveld van Leefbaar Rotterdam, Bram Diepstraten, fractievoorzitter Velsen Lokaal, Elaine Vlaming, fractievoorzitter CDA Hollands Kroon en Sige Bart van Levendig Gezond Velsen, zal er in kleinere groepen kunnen worden gediscussieerd over de mogelijkheden om in Haarlem meer te durven dan er tot dusver gebeurt. De debatleider van de avond is Jan van Eeden.

 

                 

Ingeborg Hoogveld         Bram Diepstraten             Elaine Vlaming                   Sige Bart