Laden Evenementen
Debat | woensdag 16 mrt 08:00 - 17:00

Debatcafé: Haarlems duurzaamheidsbeleid: van woorden naar daden

Live stream gratis

Voor deze live stream is geen ticket of reservering nodig. De Live stream start automatisch via YouTube.com/user/MCHHaarlem.

Heb je een vraag neem dan contact met ons op via info@pletterij.nl

Debat is opgenomen en te zien op ons youtubekanaal.

In het Debatcafé van de Pletterij op woensdagavond 16 maart wordt het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Haarlem onder de loep genomen. Het duurzaamheidsprogramma 2015-2018 is ambitieus, maar de uitvoering van het programma blijft achter. De discussie met de politiek, beleidsmakers en beleidsuitvoerders maar ook met initiatiefnemers van projecten en belangengroepen moet leiden tot een actievere aanpak.

De gemeente Haarlem heeft in het duurzaamheidsprogramma 2015-2019 een aantal ambities opgenomen, die tot nu toe nog onvoldoende verwezenlijkt worden. Waar ligt dat aan en hoe zou de uitvoering van het programma verbeterd kunnen worden? Daarover voelen wij op woensdag 16 maart de GroenLinks wethouder Cora-Yfke Sikkema en het hoofd van de afdeling Milieu van Haarlem Sjoerd Andela aan de tand. Omdat het initiatief voor verduurzaming van de maatschappij een zaak is voor iedereen, komen ook vertegenwoordigers van maatschappelijke en economische organisaties aan het woord, zoals de woningbouwcorporaties en het Midden- en Kleinbedrijf. En uiteraard mogen de bewonersinitiatieven niet onbelicht blijven.

Onder leiding van Erwino Ouwerkerk en Jan van Eeden komen onder andere de volgende vragen aan bod:

• Hoe komt het dat Haarlem de doelen niet haalt?
• Hoe komt het dat de samenwerking met innovatieve burgers en ondernemers nog steeds onvoldoende in de goede versnelling staat?
• Wat gaat de gemeente maar ook wat gaan de andere partijen daar aan doen?
• Met andere woorden: hoe kunnen we hier met zijn allen de schouders onder zetten?

Aan de discussie wordt naast de wethouder onder andere deelgenomen door Robert Oosting van Spaarnelanden, Winnaar van de Groene Mug bokaal 2016: Mooizooi, Alice Tylor, Platform Haarlem Groener en Steenbreek, Truus Boerma en Annemarie Kok, Circus Circulair, Erik Boele. En natuurlijk het aanwezige publiek en politici.

Karel van Broekhoven geeft een overzicht van de stand van zaken en zal zoals gebruikelijk in het debatcafé een column uitspreken.

Milieu gaat ons allen aan en daarom is dit debat voor alle Haarlemmers van belang. Komt daarom in groten getale.