Laden Evenementen
Debat | woensdag 15 feb 20:00 - 22:00

Debatcafé over wijkraden

Tickets

Wie zijn aanwezig

13 personen hebben zich aangemeld voor Debatcafé over wijkraden

  • Hugo Van der Wees
  • Wim Kleist
  • Robert Stuurman
  • Kees Stapper
  • Carsten Thöne
  • Otto Takes
  • Marieke Van der Kaa
  • Fred Spaansen
  • Jan Huizinga
  • Ingrid Swakman
Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
15-02-17 Debatcafé
3,00
Onbeperkt
15-02-17 Debatcafé, jonger dan 25 jaar
1,50
Onbeperkt

Nu ook burgerinitiatieven gesteund moeten worden: Leveren wijkraden subsidie in of niet? Wordt de financiële positie van de Haarlemse wijkraden aangetast of zien de wijkvertegenwoordigers spoken? Die vraag staat centraal tijdens een discussiebijeenkomst op woensdag 15 februari in de Pletterij in Haarlem.

Een aantal Haarlemse wijkraden vreest dat een voorstel om ook burgerinitiatieven (stroom, groenten, milieu) te financieren uit geld dat beschikbaar is voor het wijkgebeuren, hun financiële positie – en daarmee hun beslissingsmogelijkheden – zal aantasten. Onduidelijk is momenteel hoeveel wijkraden zich verzetten tegen een dergelijke constructie. De beoordeling van de plannen door een zogenoemde Raad van Tien, waar de lokale politiek zich (in navolging van sommige wijkraden) nogal druk over maakt, zal eveneens aan de orde komen.

 

Prominente vertegenwoordigers van de wijkraden zullen met elkaar in debat gaan, onder wie Adriaan van Boheemen, voorzitter wijkraad Kleverpark en voorzitter van de Haarlemmer Kweektuin, een bewonersinitiatief – burgerparticipatie, Hugo Visscher van Europawijk, Albert Diederik van Scheepmakerskwartier en Wim Kleist voor de wijkraad Parkwijk / Zuiderpolder.

Uitgenodigd is ook verantwoordelijk wethouder Jeroen van Spijk. Tijdens het debat zal ook worden ingegaan op het nieuwe fenomeen van de Wijkagenda, dat al in een aantal steden is geïntroduceerd. Is dat een instrument om wijkraden meer bevoegdheden te geven en daardoor het zelfbestuur in de wijk te versterken of dient het andere doelen?

 

Voorafgaand aan het wijkradendebat wordt aandacht besteed aan vertrekkend stadsdichter Nuel Gieles. Marc van Ham, Spaarnelanden, spreekt over de komst van de schillenboer in de stad en hoe Haarlemmers meer afval gaan scheiden. Eveneens aandacht voor de ruzie tussen Fietsersbond en gemeente over het opheffen van de fietspaden in het Kenaupark, waarvoor inmiddels de hulp van de rechter is ingeroepen. René Rood van de Fietserbond bericht.

 

Debatleider: Annemieke Windt