Laden Evenementen
Debat | dinsdag 19 dec 20:00 - 22:00

Debatcafé – Verkiezingsdebat – Gemeentepolitiek gefileerd

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn nog niet beschikbaar

Debatcafé De Pletterij benut vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 de decembermaand om zich te bezinnen op politieke waarden en belangen. Hoe gaan politieke partijen om met de Haarlemse belangen? Welke keuzes maken zij, wanneer het gaat om het belang van de stad?

Komende dinsdag gaat het vooral om de plaatselijke invulling van plaatselijke belangen. Heb je daar lokale politieke partijen voor nodig of kun je volstaan met de lokale afdelingen van landelijk opererende partijen. Wat is de toegevoegde waarde van een plaatselijke politieke beweging en op welke grond maakt zij de afweging tussen het belang van de ene Haarlemmer of de andere. Moussa Aynan, Louise van Zetten, Frans Smit (OuderenPartijHaarlem), Gertjan Hulster (Actiepartij) en Sander van den Raadt van Trots Haarlem gaan in discussie.

Moussa Aynan

De landelijke politiek lijkt steeds vaker een ver-van-mijn-bed show. Is wat daar gebeurt nog wel relevant voor het alledaagse leven van de burger? Duidelijk is wel dat de landspolitiek steeds meer zaken delegeert aan de stedelijke volksvertegenwoordiging. ‘Doe lokaal wat lokaal kan’, zo lijkt tegenwoordig het devies. Maar heb je dan lokale partijen nodig om daar vorm aan te geven of is dat bij de afdelingen van landelijke politiek bedrijvers in goede handen?

Louise van Zetten

Kom luisteren wat de politici zelf hiervan vinden en hoe zij hun opvattingen onderbouwen. Dit wordt beslist een aflevering van Het Debatcafé om over na te praten.

Frans Smit (OPH)

We beginnen om 20 uur met de visie van Jan van Eeden op het inmiddels gesneefde initiatief van Panopticum om in de Haarlemse Koepel een universiteit onder te brengen. Wat nu? Van Eeden steekt zijn mening niet onder stoelen of banken.

Daarna geeft Jolanda van Ketel een voorschot op het grote politiek debat later die avond: zij licht toe, waarom zij de overstap in de Haarlemse gemeenteraad maakt van de SP naar de Actiepartij. Dat is van algemeen naar lokaal. Bijzonder!

Een gesprek met de voorzitter van de Voedselbank Haarlem Armand Hamers over de gang van zaken en de onmisbaarheid van deze club sluit het gedeelte voor de pauze.

Sander van den Raadt

Na de pauze geeft wetenschapper John Bijl van het Periklesinstituut zijn visie op het fenomeen lokale partij. Hij heeft zich rijkelijk verdiept in deze materie en geeft zijn bevindingen ter introductie van het debat tussen vertegenwoordigers van vijf lokale partijen, die in Haarlem meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daar horen we waarom en op wie we volgend jaar moeten stemmen. Vanuit de zaal krijgen lokale raadsleden van ‘landelijke’ fracties de gelegenheid uit te leggen waarom juist zij de echte belangenbehartigers zijn van lokale zaken.

Gertjan Hulster (AP)