Laden Evenementen
Debat | woensdag 07 dec 20:00 - 22:00

Global Goals: wat gaat de gemeente Haarlem eraan doen?

Tickets

Wie zijn aanwezig

3 personen hebben zich aangemeld voor Global Goals: wat gaat de gemeente Haarlem eraan doen?

  • Arnold Mudde
  • Anita de Jong
  • Vera Vrijburg
Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
07-12-16 Debat Global Goals
3,00
Onbeperkt
07-12-16 Debat Global Goals, tot 25 jaar
1,50
Onbeperkt

De Pletterij gaat met de Haarlemse raad in debat over de inzet van de gemeente Haarlem bij het bereiken van de Global Goals. Minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, hebben een oproep aan alle gemeenten ondertekend om de Global Goals for Sustainable Development te steunen. Annemieke Windt voelt de Haarlemse raadsleden daarover aan de tand. Hoe staan de fracties hierin en is een meerderheid mogelijk. Welke maatregelen kan en zal Haarlem nemen.

In september 2015 hebben de Verenigde Naties de sustainable development global goals vastgesteld voor de periode 2015-2030. Deze doelen op het gebied van sociaaleconomische ontwikkeling en milieu zijn de opvolgers van de Millennium ontwikkelingsdoelen uit 2000.

Ze gelden voor alle landen en omvatten de belangrijkste mondiale opgaven op het gebied van sociaal-economische ontwikkeling en milieu. Het Rijk heeft zich aan deze doelen gecommitteerd, maar gemeenten zijn onmisbaar bij de uitvoering. Haarlem heeft actief beleid gevoerd om de Millennium doelen te halen. Hoe staan de fracties nu tegenover de Global Goals, wat willen zij vanuit de gemeente Haarlem bijdragen aan het verwezenlijken daarvan? Onder andere vertegenwoordigers van de fracties van PvdA, GroenLinks D66, SP en de Actiepartij zullen de discussie aangaan.

Het CBS heeft op 8 november jongstleden gemeten hoever Nederland is met het bereiken van de doelstellingen. Daaruit blijkt dat Nederland op dit moment in de middenmoot eindigt. Er wordt fatsoenlijk gescoord op werk, veiligheid, vertrouwen in de instanties en ontbreken van corruptie. Minder positief zijn de ontwikkelingen op het gebied van vermindering van de uitstoot broeikasgassen, de gelijke beloning van mannen en vrouwen en maatregelen voor natuur en biodiversiteit. Ook is het aantal mensen onder de armoedegrens niet verkleind,maar zelfs gegroeid.

Ter inspiratie zullen de VNG en voorbeeldgemeenten, die al bezig zijn met de Global Goals hun aanpak toelichten.

Meer informatie over Global Goals>>>

brochure_global-goals_0download de brochure

Een van de global goals is onderwijs. In de Pletterij is op dit moment een tentoonstelling over onderwijs.