De voorleesexpress tegen laaggeletterdheid

Sinds 2013 maakt de Pletterij de VoorleesExpress in Haarlem mogelijk. Nog steeds heeft een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking moeite met lezen en schrijven. Een lage taalvaardigheid heeft nadelige gevolgen voor het kunnen meekomen in de maatschappij, voor je kansen op de arbeidsmarkt en voor je gezondheid. De VoorleesExpress strijdt tegen laaggeletterdheid en voor gelijke kansen.

In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen tussen 16 en 65 jaar laaggeletterd. Dat staat gelijk aan zeker 1 op de 9 Nederlanders in deze leeftijdscategorie. Laaggeletterdheid kan worden voorkomen en dat verschil kan al op jonge leeftijd gemaakt worden.

Een jong kind is enorm gevoelig voor taal. Als een kind drie jaar is kun je al zien dat er een groot verschil is in de woordenschat, tussen kinderen die veel in aanraking komen met taal en kinderen die weinig taal horen. Dit verschil in taalontwikkeling halen kinderen later moeilijk in.

34315991331_2018f7e210_z

Kinderen van ouders die veel voorlezen en die gestimuleerd worden zelf te lezen, zijn gemotiveerder om te lezen, lezen meer en zijn leesvaardiger. Kinderen die thuis actief worden gestimuleerd bij hun taalontwikkeling, die voorgelezen worden en aangemoedigd worden om zelf te lezen presteren beter op school. Ouders kunnen het best zo vroeg mogelijk met een positieve leesopvoeding beginnen.

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen en ouders hierin ondersteund worden. Twintig weken lang komt een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen aan kinderen met een taalachterstand. Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.

Locatie: 

Pletterij
Lange Herenvest 122
kantoor VoorleesExpress

Contact: voor meer informatie zie: haarlem@voorleesexpress.nl

Projectleider: Annette van der Putten

tel. 06-18592156