Kantoorverhuur

De Pletterij is naast een debat- en cultuurpodium een plek met kantoor- en vergaderplekken voor leuke organisaties, sympathieke zzp’ers en kleine bedrijfjes. Aan onze huurders bieden we: een inspirerende omgeving, een goede werksfeer en prettige prijzen!

We hebben momenteel een aantal kantoren te huur.
Geïnteresseerd? email info@pletterij.nl of bel 023 542 35 40

 

 

Hieronder vind je onze huurders met een kleine introductie en contactmogelijkheden:

TBLI – Stichting The Bridge Learning Interventions

 

 

 

Gelijke kansen met Bridge High Dosage Tutoring

Stichting The Bridge Learning Interventions zet zich sinds 2017 in voor het reduceren van kansenongelijkheid in het onderwijs door de meest maatschappelijk kwetsbare leerlingen te ondersteunen met de inzet van Bridge High Dosage Tutoring: een evidence-based onderwijsinterventie met een unieke combinatie van intensieve persoonlijke aandacht, maatwerk en nadruk op relaties.

Onze projecten lopen in het basisonderwijs en middelbaar onderwijs en worden vaak gefinancierd vanuit gemeentelijke subsidies, samenwerkingsverbanden, filantropische organisaties en schoolbesturen. Op dit momenten zijn we actief op 10 basisscholen in Amsterdam Zuidoost en Haarlem Schalkwijk en op een middelbare school in Amsterdam Noord en Amsterdam Nieuw-west.

We werken altijd nauw samen met een onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam die onze projecten onderzoekt om de effectiviteit en kwaliteit uitgebreid te bestuderen. De onderzoeksresultaten zijn tot nu toe zeer positief, zie hiervoor www.uva.nl/sepp.

Bridge High Dosage Tutoring projecten vinden altijd plaats onder schooltijd en op de schoollocaties, maar worden aangestuurd door ‘het bureau’ van The Bridge wiens kantoor is gevestigd in de Pletterij in Haarlem. Daarnaast houdt het bureau zich ook actief bezig met het personeelsmanagement, coaching en verdere opschaling en verduurzaming van Bridge High Dosage Tutoring.

U kunt een afspraak maken met het bureau en/of vragen stellen via info@tbli.nl. Voor meer informatie gaat u naar onze website: www.tbli.nl

 

 

 

 

 

 

 


Lingua Viva | Redactia

         

Nederlands leren? Opfrissen of perfectioneren?

Lingua Viva | Redactia biedt groepscursussen Nederlands voor internationals.

 • kleine groepen
 • op alle taalniveaus
 • persoonlijke aandacht
 • efficiënt
 • ervaren & enthousiaste docenten
 • plezier!

Ook voor andere taaldiensten (tekst, redactie, vertalingen, cultuur) kunt u hier terecht.

Meer informatie?

Lingua Viva
Myriam Schuitemaker
Tel: 06 28 76 29 37
Email:  myriam@linguaviva.nl
Web: www.linguaviva.nl

Redactia
Simone Dekker
Tel:  06 20 35 54 21
Email:  simone@redactia.nl
Web: www.redactia.nl

 


ISP – InformatieSteunPunt in de 1e lijn ggz

De Stichting InformatieSteunPunt in de 1e lijn van de ggz (geestelijke gezondheidszorg) is sinds 1994 zeer actief in het assisteren maar ook begeleiden en zo nodig meelopen met burgers die om wat voor reden dan ook het niet meer zien zitten, of er geen gat meer in zien. Het kan dus zijn dat u en jij “de weg kwijt bent” of “tussen wal en schip bent gevallen” of “volkomen de boot uit gevallen bent” om wat voor een oorzaak dan ook.

Het ISP helpt dan om u en jou weer de kracht te geven om de Zelfstandigheid terug te laten krijgen. Zo kunnen wij u en jou helpen, wie of wat je ook bent, ongeacht welk probleem!

Onze ervaringsdeskundige vrijwillige medewerkers bieden u graag advies en steun bij uw psycho/sociale en/of maatschappelijke problemen.

Bezoekadres: ISP / Pletterij
Lange Herenvest 122, 2011 BX Haarlem

Postadres:
Postbus 475, 2000 AL Haarlem

Martien Luijcks: 06-50486221

e-mail1: info@informatiesteunpunt.nl
e-mail2: martien@informatiesteunpunt.nl
website: www.informatiesteunpunt.nl

Kantooruren en spreekuurtijden: woendag en vrijdag van 11-14 uur


Adviesbureau Voor Een Ander Geluid – Loopbaanprofessional en coaching – Casemanagement en Re-integratie

& de Pletterij, een plezierige werk plek om op een wereldse wijze en grensoverschrijdend te werken aan je (loop) baan, je carrière of ander werk. Denk aan werk naar werk, verzuim en re-integratie of loopbaan en leefstijl.

Geschikt voor werkzoekenden, werkenden en herintreders. Er wordt gewerkt met en vanuit de diverse thema´s, zoals jouw ideale baan of werksituatie, talent en jouw kwaliteiten, cv en solliciteren, het netwerken en sociale media, presenteren en ontmoeten, maar ook baanverlies, wat nu?

Nieuwsgierig?
Kijk op de website voor het contactformulier: www.vooreenandergeluid.nl
of bel voor een afspraak: 061744 8088

Tot een nieuwe ontmoeting! Isabel Hamer


Stichting Ghana Haarlem

Contactpersoon: Jackson Opon-Nimoh
Telefoon: 06 5098 7966
Bezoekadres: Lange Herenvest 122, 2011BX Haarlem
Postadres: Postbus 303, 2000 AH Haarlem

 

e-mail: info@ghanahaarlem.nl
website: www.ghanahaarlem.nl

De Stichting Ghana-Haarlem is er voor iedereen die het leuk, zinvol en interessant vindt om meer bekendheid te geven aan Ghana en de Ghanese cultuur.

Waar mogelijk probeert de stichting de ontwikkeling van Ghana te ondersteunen door hulp te bieden bij projecten in het onderwijs, gezondheidszorg, gehandicapten zorg en projecten op het gebied van hygiene en welzijn.

De stichting heeft zich ook ten doel gesteld om de inburgering te bevorderen van in Nederland woonachtige Ghanezen, door ze wegwijs te maken in de Nederlandse regelgeving en taalachterstanden op te heffen.

 


BDK – Bureau Discriminatiezaken Kennemerland

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland zet zich in voor een gelijke behandeling van iedereen; artikel 1 van de Grondwet wordt getoetst en bewaakt.

Het Bureau Discriminatiezaken is een expertisecentrum dat activiteiten en strategieën ontwikkelt om discriminatie en ongelijke behandeling tegen te gaan en tolerantie te bevorderen.

 

Vijf kerntaken moeten er voor zorgen dat de doelstelling gerealiseerd wordt:

 • klachtbehandeling
 • registratie
 • onderzoek en monitoring
 • voorlichting en projecten
 • advies en beleid

Het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland is telefonisch te bereiken op werkdagen (maandag – vrijdag) van 9:00 tot 17.00 uur. Als u wilt langskomen is het prettig als u vooraf belt voor een afspraak.
U kunt ook online een klacht indienen. Vul dan het klachtenformulier in op de website.

Contactgegevens:


Stedenband Haarlem-Mutare

De Stichting Stedenband Haarlem-Mutare is opgericht in 1992 om de relatie tussen beide steden vorm en inhoud te geven. De stichting werkt samen met, maar is onafhankelijk van de gemeente en andere organisaties. Inmiddels heeft de stichting duurzame sociale en culturele betrekkingen tussen de steden gebouwd.

Mutare is gelegen in het oostelijke hoogland van Zimbabwe aan de grens met Mozambique.

Ons bezoekadres is: Lange Herenvest 122 te Haarlem
Postadres: Postbus 5508 2000 GM Haarlem
telefoon: 023 – 5324008
e-mail: info@haarlem-mutare.nl
website: haarlem-mutare.nl

 


Ontvang wekelijks de events in je mailbox!