PLETTERIJ 25 JAAR! WAREN WE ONZE TIJD VOORUIT OF LIEPEN WE ACHTER DE FEITEN AAN?

Geplaatst op: 6 mei 2021 |

Waren we onze tijd vooruit of liepen we achter de feiten aan?

Aflevering 45, nog 7 weken

25 + 1-jaar geleden werd het Mondiaal Centrum, voorloper van de Pletterij, opgericht. Het was een verzamelgebouw voor maatschappelijke organisaties, vooral actief op het gebied van Derde Wereld en solidariteit, milieu en migranten. Die laatste twee zou je nu duurzaamheid en inclusiviteit noemen. Waren we daarmee onze tijd vooruit, zaten we ‘in de tijd’ of liepen we achter? Milieu en vervuiling kwamen in de jaren ’60 onder de aandacht vooral via de jeugdcultuur van hippies en provo’s en werd een ‘main stream’ onderwerp met het rapport ‘Grenzen aan de groei’ van de Club van Rome in 1972. Het milieu-bewustzijn groeide langzaam maar gestaag en begin jaren ’90 van de vorige eeuw was het een heus verkiezingsthema.

In de jaren ’80 ontstonden er steeds meer ‘migranten zelforganisaties’ opgezet door de eerste generatie ‘gastarbeiders’. Vaak met een sociaal doel maar ook werd er gestreden voor voorzieningen en rechten voor de nieuwe Nederlanders. Er ontstond in Haarlem een groot netwerk aan ‘migrantenorganisaties’ waarvan op een gegeven moment een kleine 40 organisaties lid was. Een hecht netwerk waar Haarlem aanvankelijk best trots op was.

Waar milieu/ klimaatverandering/ duurzaamheid via het IPCC (internationaal klimaatveranderings-panel) een onderwerp werd dat slechts door enkelen wordt betwist liep het anders met de ‘migrantenorganisaties. In 2011 kondigde de gemeente Haarlem een bezuiniging af van 18 miljoen euro. Hiervoor werd ook het budget voor migrantenorganisaties, € 90.000.- ofwel 0,5% van het te bezuinigen bedrag, geslachtofferd. De politieke onderbouwing was dat de emancipatie wel was voltooid. Voortaan was er ‘generiek beleid voor generieke doelgroepen’. Gevolg was dat een paar jaar later bijna alle migrantenorganisaties waren opgeheven.

Nu, 10 jaar later, is ‘diversiteit’ of ‘inclusiviteit’ of welk modewoord eraan gegeven wordt, weer helemaal terug op de agenda. En vraagt een enkeling zich vertwijfelt af waar al die ‘zelforganisaties’ gebleven zijn. Voor de Pletterij zijn de thema’s solidariteit, duurzaamheid en emancipatie altijd kernwaarden geweest en gebleven. Het is geen kwestie van tijd vooruit of achter de feiten aanlopen. Het zijn waarden van alle tijden.

Op 18 juni 2020, bestond de Pletterij 25 jaar. Op dezelfde dag in 1995 opende het Mondiaal Centrum Haarlem ‘MCH’, de voorloper van de Pletterij, haar deuren aan de Parklaan 137, waar nu basisschool De Kring zit.

Omdat vanwege de Corona-beperkingen we geen groot feest konden vieren stellen we dit uit naar 18 juni 2021 (save the date!). Tot die tijd plaatsen we iedere week een gedenkwaardige opname of foto’s uit het rijke Pletterij-archief. Zo tellen we af naar 18 juni 2021.