Vacature projectleider Voorleesexpress

De projectleider is de spil van het project; hij/zij moet het project opzetten, goede randvoorwaarden creëren, een goed netwerk opbouwen, gezinnen overtuigen van het belang van het project en voorlezers en coördinatoren werven en aansturen.

 

Profiel projectleider:

 • HBO niveau denk- en werkniveau.
 • Bereid om zelf ervaring op te doen als voorlezer en coördinator.
 • Goed in het communiceren met een taalarme doelgroep.
 • Goed in het communiceren met subsidieverstrekkers, beleidsmedewerkers, sponsors en media.
 • Bereid om vakantie op te nemen buiten de piekmomenten van het project.
 • Bereid om flexibel om te gaan met werktijden (er zullen bv. ook regelmatig ’s avonds bijeenkomsten georganiseerd/bezocht moeten worden).
 • Staat achter het concept van de VoorleesExpress.
 • Is in staat leiding te geven aan een team.
 • Ervaren met de praktische organisatie van projecten.
 • Ervaren in het werken met Microsoft Office.

 

De projectleider zorgt ervoor dat:

 • De lokale VoorleesExpress wordt uitgevoerd volgens de kwaliteitseisen die het Platform VoorleesExpress stelt.
 • De coördinatoren en voorlezers geworven en zorgvuldig geselecteerd worden.
 • Vrijwilligers voldoende voorkennis hebben voor ze beginnen aan het project.
 • De coördinatoren begeleid worden.
 • Er goed contacten zijn met relevante organisaties zoals scholen, bibliotheek en gemeente.
 • Het project na verloop van tijd verankerd is in het aanbod van de gemeente.
 • De PR van de lokale VoorleesExpress goed loopt.
 • Er goed contact is met Platform VoorleesExpress.

 

Aantal uren: 24

Salaris: schaal 6 CAO Sociaal Werk

Taakomschrijving

 • zie tekst op website

Geïnteresseerd laat een bericht achter!