VRIJWILLIGER – PENNINGMEESTER

Het bestuur van de Stichting Pletterij is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Onze huidige penningmeester treedt terug aan het einde van zijn termijn. Het bestuur telt vijf leden.

De Pletterij is een podium voor debat en cultuur en tevens hoofdhuurder en beheerder van het gemeentelijke gebouw Pletterij waar ca 15 culturele en maatschappelijke organisaties kantoor houden. De Pletterij heeft een staf van 1,8 fte (2×32 uur), bestaande uit de directeur en de chef de bureau. Daarnaast zijn er zo’n 75 vrijwilligers actief. De Pletterij organiseert per jaar circa 140 evenementen, waarbij de debatten en de concerten de kern vormen. De Pletterij is een vrij egalitaire organisatie waarbij collegialiteit en vertrouwen belangrijke waarden zijn.

TAKEN EN GEWENSTE ERVARING

Als lid van het bestuur:
– heb je affiniteit met het werkterrein van de Pletterij,
– bezit je algemene bestuurlijke kwaliteiten, heb je bij voorkeur ervaring als bestuurder van een fondsenwervende en/of culturele organisatie,
– ben je in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team,
– kun je de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken,
– weet je door het stellen van kritische vragen de organisatie een spiegel voor te houden.

Als penningmeester:
– heb je ervaring met het financieel beleid van non-profit organisaties,
– heb je kennis en inzicht in financiële processen en weet je de andere bestuurders te adviseren over jaarrekening, begroting, en risico’s op vooral financieel en fiscaal terrein,
– bespreek je met de directeur en de externe boekhouder de financiële voortgang en het financieel beleid,
– breng je gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur over de financiële zaken van de stichting,
–  zie je toe op de financiële planning (begroting), prognoses en financiële verantwoording (jaarrekening) die onder verantwoordelijkheid van de directeur worden opgesteld,
– verricht je de betalingen boven 500 euro, waaronder de salarissen van de staf,
– voer je het overleg met de accountant over de door hem af te geven verklaring,
– ben je in staat kaders te ontwikkelen voor het toekomstig financieel beleid van de stichting,
– ben je op de hoogte van relevante financiële ontwikkelingen in het bijzonder op het terrein van stichtingen in de culturele sector.

Overig:
– bestuursleden doen hun werk onbezoldigd en ontvangen een vergoeding voor eventuele gemaakte werkelijke kosten,
– de zittingstermijn voor bestuursleden is drie jaar, waarna het bestuurslid eenmalig voor opnieuw drie jaar herbenoemd kan worden,
– de tijdsinvestering van de penningmeester is gemiddeld 1-2 uur per week, en circa zes bestuursvergaderingen in Haarlem per jaar; in het voorjaar is er extra werk in verband met de totstandkoming van de jaarrekening en het overleg met de accountant, in het najaar in verband met de opstelling van de begroting.

Interesse? Neem contact op met Arno Duivestein (directeur) via 06-12032539 of arno@pletterij.nl.

Taakomschrijving

  • toezien op de financiële begroting
  • advies uitbrengen aan bestuur
  • overleg met directeur en externe boekhouder
  • toezien op begroting, prognoses en financiële verantwoording

Geïnteresseerd laat een bericht achter!