Word vriend

Word Vriend van de Pletterij als je:

 • de programma’s van de Pletterij een warm hart toedraagt;
 • vindt dat het sociaal- maatschappelijke en politieke debat op het scherpst van de snede gevoerd dient te worden;
 • een kwaliteitspodium in Haarlem wilt voor wereldmuziek, hedendaagse jazz en gecomponeerde muziek;
 • het leuk vindt deel uit te maken van een groep Vrienden die het mogelijk maakt dat de Pletterij steeds meer mensen kan verrassen en kan inspireren
We hebben dit jaar een bijzondere besteding voor de Vriendenbijdragen. Daarmee draag je namelijk bij aan de vernieuwing van de technische installatie in de theaterzaal. Daarvoor hebben we subsidie gekregen van het Prins Bernardfonds. De subsidie dekt helaas niet de hele investering. Wij zullen daarom de Vriendenbijdragen gebruiken voor de aanschaf van de nieuwe podiumapparatuur, zoals microfoons en versterkers. Vrienden dragen dus bij aan de verbetering van de kwaliteit van onze activiteiten.

Door ondertekening van het formulier onder aan de pagina geef je toestemming aan de Pletterij

 • om incasso-opdrachten te sturen naar je bank overeenkomstig de opdracht van de Pletterij;
 • om per periode een vastgesteld bedrag van je rekening af te schrijven tot wederopzegging.

Als je het niet eens bent met een afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Als Vriend ontvang je een Vriendenpas vanaf :

 • € 25,00 per jaar. Deze geeft recht op een korting van € 1,- per concert.
 • € 50,00 per jaar. Deze geeft recht op een korting van € 1,- per concert en film en GRATIS toegang tot alle debatten.

Bankrekening: NL 59 INGB 0003 0445 64
KvK: 41224573

Klik hier om het vriendenformulier te downloaden (pdf).


  JA, IK WORD VRIEND VAN DE PLETTERIJ!  Machtiging doorlopende SEPA Incasso Algemeen

  Naam incassant : stichting de Pletterij
  Adres incassant : Lange Herenvest 122
  PC/Woonplaats incassant : 2011 BX Haarlem
  Land incassant : Nederland
  Incassant-id : KvK 41224573
  Kenmerk machtiging : Donatie Pletterij

  Wil je nooit meer iets missen?