Word vriend

Word Vriend van de Pletterij als je:

  • de programma’s van de Pletterij een warm hart toedraagt;
  • vindt dat het sociaal- maatschappelijke en politieke debat op het scherpst van de snede gevoerd dient te worden;
  • een kwaliteitspodium in Haarlem wilt voor wereldmuziek, hedendaagse jazz en gecomponeerde muziek;
  • het leuk vindt deel uit te maken van een groep Vrienden die het mogelijk maakt dat de Pletterij steeds meer mensen kan verrassen en kan inspireren

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan de Pletterij

  • om incasso-opdrachten te sturen naar je bank overeenkomstig de opdracht van de Pletterij;
  • om per periode een vastgesteld bedrag van je rekening af te schrijven tot wederopzegging.

Als je het niet eens bent met een afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Als Vriend ontvang je een Vriendenpas vanaf :

  • € 25,00 per jaar. Deze geeft recht op een korting van € 1,- per concert.
  • € 50,00 per jaar. Deze geeft recht op een korting van € 1,- per concert en film en GRATIS toegang tot alle debatten.

Bankrekening: NL 59 INGB 0003 0445 64
KvK: 41224573

Klik hier om het vriendenformulier te downloaden (pdf).


JA, IK WORD VRIEND VAN DE PLETTERIJ!

Machtiging doorlopende SEPA Incasso Algemeen

Naam incassant : stichting de Pletterij
Adres incassant : Lange Herenvest 122
PC/Woonplaats incassant : 2011 BX Haarlem
Land incassant : Nederland
Incassant-id : KvK 41224573
Kenmerk machtiging : Donatie Pletterij

Wil je nooit meer iets missen?